česky Deutsch English

Krásno

19.7.2017 (aktualizováno: 25.1.2018 10:31), Vydané územní plány

UPOZORNĚNÍ : Opatřením obecné povahy vydaným Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem regionálního rozvoje zn. 1272/RR/17 ze dne 28.11.2017 byla zrušena textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného chráněného ložiskového území Horní Slavkov - Krásno - Čistá.