česky Deutsch English

Seznam kontaktů

16.10.2017 (aktualizováno: 19.2.2024 13:45), Městský úřad Sokolov

Tajemnice Městského úřadu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Mgr. Simona Randová
Tajemnice MěÚ
simona.randova@mu-sokolov.cz 354 228 280
724 333 907
A.2.00

nahoru

Tiskový mluvčí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
MgA. Michal Švarc
Tiskový mluvčí
michal.svarc@mu-sokolov.cz 354 228 172
720 800 692
A.2.05

nahoru

Samostatné oddělení interního auditu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Valentina Vachatová
Vedoucí oddělení
valentina.vachatova@mu-sokolov.cz 354 228 296
725 389 347
B.1.17
Ing. Marek Klimeš
Interní audit, stížnosti, petice a podání občanů
marek.klimes@mu-sokolov.cz 354 228 235 B.1.18

nahoru

Úsek krizového řízení
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Mgr. Robert Doubek
Krizové řízení
robert.doubek@mu-sokolov.cz 354 228 266
724 180 752
A.2.04

nahoru

Úsek personalistiky
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Bc. Iveta Fojtíková
Personální oddělení - úsek personalistiky
iveta.fojtikova@mu-sokolov.cz 354 228 223
702 216 468
A.2.02
Miluše Bartošová, DiS.
Personální oddělení - úsek personalistiky
miluse.bartosova@mu-sokolov.cz 354 228 153 A.2.03

nahoru

Úsek sekretariátu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Jana Totzauerová
Asistentka, sekretariát starosty, místostarostů, tajemníka
jana.totzauerova@mu-sokolov.cz 354 228 297
724 333 908
A.2.00
Nikola Adamcová, DiS
Asistentka, sekretariát starosty, místostarostů, tajemníka
nikola.adamcova@mu-sokolov.cz 354 228 293
727 974 572
A.2.00

nahoru

Odbor dopravy
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Bc. Marcela Knedlíková
Vedoucí odboru
marcela.knedlikova@mu-sokolov.cz 354 228 213
702 225 292
B.1.22
Bc. Petra Ježková
Silniční správní úřad
petra.jezkova@mu-sokolov.cz 354 228 278
720 979 124
B.1.21
Eliška Boudová
Dopravní úřad
eliska.boudova@mu-sokolov.cz 354 228 227 B.1.20
Bc. Veronika Vlášková
Oddělení registru řidičů - vedoucí oddělení
veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz 354 228 179 B.1.25
Miloš Simon
Oddělení registru řidičů - autoškoly, zkušební komisař
milos.simon@mu-sokolov.cz 354 228 287
606 095 670
B.1.15
Ing. Milan Hlaváček
Oddělení registru řidičů - autoškoly, zkušební komisař
milan.hlavacek@mu-sokolov.cz 354 228 201 B.1.15
Olga Mašková
Oddělení registru řidičů - vedení registrů řidičů, bodový systém
olga.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 219 B.1.24
Lucie Odstrčilíková
Oddělení registru řidičů - vedení registrů řidičů, bodový systém
lucie.odstrcilikova@mu-sokolov.cz 354 228 277 B.1.26
Zuzana Bezděkovská
Oddělení registru vozidel - vedoucí oddělení, technik - dovozy vozidel
zuzana.bezdekovska@mu-sokolov.cz 354 228 217 B.0.08
Bc. Jana Pitnerová
Oddělení registru vozidel - technik - dovozy vozidel
jana.pitnerova@mu-sokolov.cz 354 228 169 B.0.04
Jana Trollerová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
jana.trollerova@mu-sokolov.cz 354 228 239 B.0.03
Bc. Jana Teplá
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
jana.tepla@mu-sokolov.cz 354 228 289 B.0.06
Blanka Charvátová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
blanka.charvatova@mu-sokolov.cz 354 228 226 B.1.27
Michaela Dostálová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
michaela.dostalova@mu-sokolov.cz 354 228 221 B.0.05
Marcela Kvasničková
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
marcela.kvasnickova@mu-sokolov.cz 354 228 261 B.0.02
Petra Maslenová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
petra.maslenova@mu-sokolov.cz 354 228 298 B.0.01
Karolína Bílková
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
karolina.bilkova@mu-sokolov.cz 354 228 202 B.0.07
Andrea Tomečková
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
andrea.tomeckova@mu-sokolov.cz 354 228 216 B.1.28

nahoru

Odbor finanční a školství
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Barbora Bardonová
Vedoucí odboru
barbora.bardonova@mu-sokolov.cz 354 228 190
724 002 744
A.4.02
Anna Červenková
Zástupce vedoucího odboru, rozpočet města
anna.cervenkova@mu-sokolov.cz 354 228 249 A.4.14
Edita Racková
Rozpočet - odvětvové odbory MěÚ
edita.rackova@mu-sokolov.cz 354 228 197 A.4.15
Ing. Šárka Vacková
Rozpočet - příspěvkové organizace
sarka.vackova@mu-sokolov.cz 354 228 247 A.4.15
Bc. Šárka Kimlová
Výherní hrací přístroje, místní poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství, tombola
sarka.kimlova@mu-sokolov.cz 354 228 237 A.4.05
Kateřina Vinšová
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
katerina.vinsova@mu-sokolov.cz 354 228 263 A.4.05
Alice Baumgartnerová
Oddělení účetnictví - vedoucí oddělení
alice.baumgartnerova@mu-sokolov.cz 354 228 243
724 811 546
A.4.01
Ivona Blechová
Oddělení účetnictví - účetní příjmy, pohledávky, DPH
ivona.blechova@mu-sokolov.cz 354 228 248 A.4.06
Kateřina Matoušová
Oddělení účetnictví - účetní výdaje
katerina.matousova@mu-sokolov.cz 354 228 246
736 774 355
A.4.00
Lenka Rutrichová
Oddělení účetnictví - mzdová účetní
lenka.rutrichova@mu-sokolov.cz 354 228 244 A.4.04
Jana Ekšteinová
Oddělení účetnictví - účetní - výkaznictví, DPH
jana.eksteinova@mu-sokolov.cz 354 228 276 A.4.00
Blažena Plzáková
Oddělení účetnictví - pokladní
blazena.plzakova@mu-sokolov.cz 354 228 258 A.0.15
Jitka Macháčková
Oddělení účetnictví - účetní, administrativní práce
jitka.machackova@mu-sokolov.cz 354 228 238
721 608 983
A.4.06
Ing. Helena Koutecká
Odborná agenda škol a školských zařízení, rozpočet úseku školství
helena.koutecka@mu-sokolov.cz 354 228 187 A.4.07
Soňa Skubeničová
Odborná agenda škol a školských zařízení, rozpočet škol a školských zařízení ORP Sokolov
sona.skubenicova@mu-sokolov.cz 354 228 195 A.4.15

nahoru

Odbor kanceláře tajemníka
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Dagmar Mašková
Vedoucí odboru
dagmar.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 225
724 333 909
A.3.06
Bc. Alena Imrichová
Organizační pracovník, dotace města
alena.imrichova@mu-sokolov.cz 354 228 214 A.3.08
Dana Benešová
Spisová a archivní služba
dana.benesova@mu-sokolov.cz 354 228 224
727 885 736
A.0.02
Bc. Barbora Hynková
Spisová a archivní služba
barbora.hynkova@mu-sokolov.cz 354 228 154 A.0.03
Milada Šmídová
Czech POINT, vidimace a legalizace, veřejné listiny o identifikaci, pracovník ve vztahu k veřejnosti
milada.smidova@mu-sokolov.cz 354 228 191
727 931 318
A.0.01
David Wolf
Czech POINT, vidimace a legalizace, veřejné listiny o identifikaci, pracovník ve vztahu k veřejnosti
david.wolf@mu-sokolov.cz 354 228 200 A.0.01
Ing. Jiří Krotil
Oddělení informatiky - vedoucí oddělení
jiri.krotil@mu-sokolov.cz 354 228 317
724 538 110
A.6.06
Bc. Petra Staroszková
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
petra.staroszkova@mu-sokolov.cz 354 228 319
606 071 416
A.6.01
Petr Hanišák
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
petr.hanisak@mu-sokolov.cz 354 228 342
702 177 326
A.6.02
Bc. Miroslav Choděra
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
miroslav.chodera@mu-sokolov.cz 354 228 331
724 333 911
A.6.02
Pavel Thürner
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
pavel.thurner@mu-sokolov.cz 354 228 344
725 958 990
A.6.02
Milan Vujčík
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
milan.vujcik@mu-sokolov.cz 354 228 323
724 520 566
A.6.02
Václav Veselý
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
vaclav.vesely@mu-sokolov.cz 354 228 338 A.6.02

nahoru

Odbor právní a živnostenský úřad
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Mgr. Ladislav Simet
Vedoucí odboru
ladislav.simet@mu-sokolov.cz 354 228 259
725 009 041
A.5.06
Ing. Monika Omraiová
Oddělení správních deliktů - vedoucí
monika.omraiova@mu-sokolov.cz 354 228 273 A.5.05
Irena Hromadová
Oddělení správních deliktů - přestupky
irena.hromadova@mu-sokolov.cz 354 228 208 A.4.08
Andrea Vondrušková
Oddělení správních deliktů - přestupky
andrea.vondruskova@mu-sokolov.cz 354 228 274 A.4.08
Nikola Tarabová
Oddělení správních deliktů - příprava řešení přestupků
nikola.tarabova@mu-sokolov.cz 354 228 254 A.5.09
Mgr. Tomáš Kokoška
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
tomas.kokoska@mu-sokolov.cz 354 228 321 A.5.02
Jana Svobodová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
jana.svobodova@mu-sokolov.cz 354 228 218
606 554 408
A.5.03
Bc. Marina Kovalenko
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
marina.kovalenko@mu-sokolov.cz 354 228 327 A.5.07
Bc. Silvie Šíma
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
silvie.sima@mu-sokolov.cz 354 228 295 A.5.07
Mgr. Martin Tittel
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
martin.tittel@mu-sokolov.cz 354 228 234 A.5.04
Bc. Veronika Voháňková
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
veronika.vohankova@mu-sokolov.cz 354 228 272 A.5.01
Alena Štoudek Predigerová
Oddělení správních deliktů - příprava řešení přestupků, zprávy o pověsti
alena.predigerova@mu-sokolov.cz 354 228 211 A.5.15
Richard Přibyl
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
richard.pribyl@mu-sokolov.cz 354 228 271
608 910 217
A.5.16
Radka Fialová
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
radka.fialova@mu-sokolov.cz 354 228 290 A.5.16
Bc. Markéta Pleyerová
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
marketa.pleyerova@mu-sokolov.cz 354 228 286 A.5.16
Mgr. Petra Mezková
Oddělení obecní živnostenský úřad - vedoucí
petra.mezkova@mu-sokolov.cz 354 228 185 A.4.04
Bc. Jana Anderlová
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace a správní poplatky
jana.anderlova@mu-sokolov.cz 354 228 192
720 071 782
A.0.07
Jaroslava Zatloukalová
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace
jaroslava.zatloukalova@mu-sokolov.cz 354 228 196
731 689 861
A.0.05
Miroslav Šulc
Oddělení obecní živnostenský úřad - živnostenská kontrola
miroslav.sulc@mu-sokolov.cz 354 228 184 A.0.05
Ivana Černíková
Oddělení obecní živnostenský úřad - živnostenská kontrola
ivana.cernikova@mu-sokolov.cz 354 228 182 A.0.05

nahoru

Odbor rozvoje města
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Kateřina Klepáčková
Vedoucí odboru
katerina.klepackova@mu-sokolov.cz 354 228 340
606 071 417
A.1.00
Mgr. Jana Zdvořáková
Dotace a veřejné zakázky
jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 354 228 325 A.1.04
Ing. Sandra Linhová
Dotace a veřejné zakázky
sandra.linhova@mu-sokolov.cz 354 228 284 A.1.03
Bc. Soňa Bendová
Dotace a veřejné zakázky
sona.bendova@mu-sokolov.cz 354 228 334 A.1.03
Bc. Helena Srbová
Dotace a veřejné zakázky
helena.srbova@mu-sokolov.cz 354 228 353 A.1.04
Ing. Lenka Benešová
Dotace a veřejné zakázky
lenka.benesova@mu-sokolov.cz 354 228 285 A.1.05
Bc. Pavla Iždinská
Archivářka
pavla.izdinska@mu-sokolov.cz 354 228 113
A.1.05
Ing. Martin Motlík
Stavební technik
martin.motlik@mu-sokolov.cz 354 228 229
724 704 074
A.1.02
Bc. Václav Pták
Stavební technik
vaclav.ptak@mu-sokolov.cz 354 228 324
601 096 637
A.1.02
Bc. Jan Procházka
Stavební technik
jan.prochazka@mu-sokolov.cz 354 228 352
725 009 040
A.1.21
Ing. Luboš Pravec
Stavební technik
lubos.pravec@mu-sokolov.cz 354 228 313
725 009 037
A.1.20
Mgr. Josef Pudivítr
Stavební technik
josef.pudivitr@mu-sokolov.cz 354 228 269
722 076 735
A.1.01
Jan Oršula
Stavební technik
jan.orsula@mu-sokolov.cz 354 228 281
725 257 313
A.1.01

nahoru

Odbor sociálních věcí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Bc. Jana Škornová
Vedoucí odboru
jana.skornova@mu-sokolov.cz 354 228 142
724 158 882
A.0.21
Bohdana Rosprim
Odborné agendy odboru, cvičení pro seniory
bohdana.rosprim@mu-sokolov.cz 354 228 130 A.1.13
Bc. Petra Valašíková
Oddělení péče o rodinu a dítě - vedoucí oddělení
petra.valasikova@mu-sokolov.cz 354 228 135
731 689 839
A.1.15
Kristýna Hamouzová
Oddělení péče o rodinu a dítě - administrativní pracovník
kristyna.hamouzova@mu-sokolov.cz 354 228 122 A.1.18
Bc. Magdaléna Kučová
Oddělení péče o rodinu a dítě
magdalena.kucova@mu-sokolov.cz 354 228 120
720 826 450
A.1.18
Eva Polesná, DiS
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
eva.polesna@mu-sokolov.cz 354 228 126
731 689 849
A.0.23
Bc. Dana Lovečková
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
dana.loveckova@mu-sokolov.cz 354 228 105
731 689 850
A.0.23
Mgr. Kristýna Košnářová
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
kristyna.kosnarova@mu-sokolov.cz 354 228 127
720 036 642
A.0.22
Bc. Lucie Volfová
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
lucie.volfova@mu-sokolov.cz 354 228 149
720 829 206
A.0.22
Bc. Jitka Maršíčková
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
jitka.marsickova@mu-sokolov.cz 354 228 136
731 689 846
A.1.16
Bc. Markéta Skopalová, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
marketa.skopalova@mu-sokolov.cz 354 228 134
731 689 844
A.1.16
Mgr. Terezie Pajerková
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí + CAN
terezie.pajerkova@mu-sokolov.cz 354 228 107
702 177 328
A.1.17
Bc. Simona Rybářová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
simona.rybarova@mu-sokolov.cz 354 228 106
731 689 852
A.1.19
Bc. Eliška Budínová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
eliska.budinova@mu-sokolov.cz 354 228 146
727 815 903
A.1.19
Bc. Hana Talpašová, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí + CAN
hana.talpasova@mu-sokolov.cz 354 228 104
722 076 837
A.1.17
Bc. Jiřina Nováková
Oddělení sociální prevence a pomoci - vedoucí oddělení
jirina.novakova@mu-sokolov.cz 354 228 132
731 689 841
A.0.17
Bc. Barbora Kopřivová
Oddělení sociální prevence a pomoci - kurátor pro děti a mládež
barbora.koprivova@mu-sokolov.cz 354 228 119
731 689 840
A.0.19
Bc. Ivana Vršková
Oddělení sociální prevence a pomoci - kurátor pro děti a mládež
ivana.vrskova@mu-sokolov.cz 354 228 143
731 689 847
A.0.20
Bc. Andrea Juríková
Oddělení sociální prevence a pomoci - kurátor pro děti a mládež
andrea.jurikova@mu-sokolov.cz 354 228 145
731 689 842
A.0.20
Bc. Klára Křížová
Oddělení sociální prevence a pomoci - kurátor pro děti a mládež
klara.krizova@mu-sokolov.cz 354 228 138
702 177 329
A.0.19
Bc. Vladislava Pfeiferová
Oddělení sociální prevence a pomoci - sociální pracovník, veřejný opatrovník
vladislava.pfeiferova@mu-sokolov.cz 354 228 125
722 076 758
A.0.26
Bc. Iva Kubátová
Oddělení sociální prevence a pomoci - sociální pracovník, veřejný opatrovník
iva.kubatova@mu-sokolov.cz 354 228 109
720 821 626
A.0.26
Petr Gruber, DiS.
Oddělení sociální prevence a pomoci - sociální kurátor pro dospělé
petr.gruber@mu-sokolov.cz 354 228 128
720 053 317
A.0.25
Mgr. Dagmar Pavlíčková
Oddělení sociální prevence a pomoci - sociální pracovník, veřejný opatrovník
dagmar.pavlickova@mu-sokolov.cz 354 228 103
702 179 537
A.0.24
Bc. Barbora Marečková
Oddělení sociální prevence a pomoci
barbora.mareckova@mu-sokolov.cz 354 228 144
724 135 351
A.0.18
Bc. Zuzana Husárová
Oddělení sociální prevence a pomoci - sociální pracovník, veřejný opatrovník, Senior Expres
zuzana.husarova@mu-sokolov.cz 354 228 137
724 133 597
A.0.18

nahoru

Odbor správních agend
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Bc. Lenka Krausová
Vedoucí odboru
lenka.krausova@mu-sokolov.cz 354 228 205
731 142 692
B.0.09
Hana Kokošková,
zástupce vedoucí odboru
Matrika - manželství
hana.kokoskova@mu-sokolov.cz 354 228 206
731 142 693
A.0.11a
Alice Tkáčová
Matrika - úmrtí
alice.tkacova@mu-sokolov.cz 354 228 204 A.0.12
Dana Hollá
Matrika - narození
dana.holla@mu-sokolov.cz 354 228 207
722 076 847
A.0.11b
Marcela Průchová
Správní činnosti - ohlašovna trvalých pobytů
marcela.pruchova@mu-sokolov.cz 354 228 203 A.0.13a
Šárka Kopalová
Správní činnosti - ohlašovna trvalých pobytů
sarka.kopalova@mu-sokolov.cz 354 228 189 A.0.13b
Martina Pokrupová
Správní činnosti - občanské průkazy a cestovní doklady
martina.pokrupova@mu-sokolov.cz 354 228 267
602 429 802
B.0.10
Irma Hladíková
Správní činnosti - občanské průkazy a cestovní doklady
irma.hladikova@mu-sokolov.cz 354 228 255
602 429 798
B.0.12
Jana Šteflová
Správní činnosti - občanské průkazy a cestovní doklady
jana.steflova@mu-sokolov.cz 354 228 159
602 429 817
B.0.13
Eva Zelková
Správní činnosti - občanské průkazy a cestovní doklady
eva.zelkova@mu-sokolov.cz 354 228 265
602 429 827
B.0.11

nahoru

Odbor správy majetku
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Lukáš Kričfaluši
Vedoucí odboru
lukas.kricfalusi@mu-sokolov.cz 354 228 210
724 918 330
A.1.07
Tereza Bajerová
Veřejná zeleň, dětská hřiště
tereza.bajerova@mu-sokolov.cz 354 228 268
724 151 654
A.1.09
Ing. Jiřina Urbánková
Nebytové prostory, převody majetku, dopravní obslužnost
jirina.urbankova@mu-sokolov.cz 354 228 240 A.1.12
Sandra Martincová
Pojištění a evidence majetku, odpadové hospodářství
sandra.martincova@mu-sokolov.cz 354 228 350 A.1.06
Lucie Beránková
Odpadové hospodářství, komunikace a dopravní značení
lucie.berankova@mu-sokolov.cz 354 228 252
702 236 787
A.1.09
Petra Němečková
Oddělení majetkové - pronájmy a pachty pozemků, věcná břemena
petra.nemeckova@mu-sokolov.cz 354 228 253
601 133 021
A.1.08
Bc. Renata Paceltová
Oddělení majetkové - prodej, koupě, směny pozemků
renata.paceltova@mu-sokolov.cz 354 228 279
721 628 710
A.1.08
Tomáš Randa
Oddělení majetkové - přidělování bytů, městské památky, zabezpečení objektů, deratizace
tomas.randa@mu-sokolov.cz 354 228 264 A.1.06
Bc. Petra Holá
Oddělení majetkové - zábory veřejného prostranství, věcná břemena, parkování ZTP, evidence nemovitého majetku
petra.hola@mu-sokolov.cz 354 228 251 A.1.08
Hana Podzimková
Vedoucí oddělení vnitřní správy - provoz a údržba MěÚ, evidence majetku, technické zajištění voleb
hana.podzimkova@mu-sokolov.cz 354 228 209 A.1.10
Monika Jouzová
Oddělení vnitřní správy - referent majetkové správy, materiálně-technické zásobování MěÚ
monika.jouzova@mu-sokolov.cz 354 228 314 A.1.10
Rostislav Urbele
Oddělení vnitřní správy - technik, řidič SMV
rostislav.urbele@mu-sokolov.cz 354 228 167
724 520 565
B.1.16
Zdeněk Štípek
Oddělení vnitřní správy - údržba
zdenek.stipek@mu-sokolov.cz 354 228 260
702 019 865
A.S.58

nahoru

Odbor stavební a územního plánování
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Lucie Radková
Vedoucí odboru
lucie.radkova@mu-sokolov.cz 354 228 233
601 393 457
A.3.04
Ing. Lucie Szabó
Zástupce vedoucí odboru, úřad územního plánování
lucie.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 328
702 161 456
A.3.00
Lenka Motlová
Oddělení stavebního úřadu - vedoucí oddělení
lenka.motlova@mu-sokolov.cz 354 228 228
737 321 606
A.3.02
Bc. Daniela Bílá
Oddělení stavebního úřadu
daniela.bila@mu-sokolov.cz 354 228 232 A.3.05
Bc. Jana Dranczaková
úřad územního plánování
jana.dranczakova@mu-sokolov.cz 354 228 175
721 030 520
A.3.00
Bc. Lenka Spruzsanská
úřad územního plánování
lenka.spruzsanska@mu-sokolov.cz 354 228 164 A.3.01
Bc. Petra Hušková
úřad územního plánování
petra.huskova@mu-sokolov.cz 354 228 354 A.3.14
Jana Dufková
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
jana.dufkova@mu-sokolov.cz 354 228 220 A.3.15
Věra Koláčková
Oddělení stavebního úřadu - soukromá výstavba
vera.kolackova@mu-sokolov.cz 354 228 230
725 009 039
A.3.02
Miloš Hladký, DiS.
státní památková péče
milos.hladky@mu-sokolov.cz 354 228 282 A.3.03
Ing. Petra Šoupalová Haranzová
úřad územního plánování
petra.soupalova@mu-sokolov.cz 354 228 242 A.3.00
Marcela Vojáčková
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
marcela.vojackova@mu-sokolov.cz 354 228 231 A.3.14
Kamila Živná
Oddělení stavebního úřadu - speciální stavební úřad pro dopravní stavby
kamila.zivna@mu-sokolov.cz 354 228 236
601 393 198
A.3.15

nahoru

Odbor životního prostředí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo Kancelář
Ing. Jitka Škrabalová
Vedoucí odboru
jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz 354 228 170
724 333 904
A.6.09
Bc. Kateřina Brandlová
Vodní hospodářství
katerina.brandlova@mu-sokolov.cz 354 228 178
602 110 438
A.6.09
Bc. Ivana Starková
Odpady, ochrana ovzduší
ivana.starkova@mu-sokolov.cz 354 228 168 A.6.06a
Bc. Laura Kalivodová
Vodní hospodářství
laura.kalivodova@mu-sokolov.cz 354 228 174 A.6.09
Ing. Robin Štrudl
Vodní hospodářství
robin.strudl@mu-sokolov.cz 354 228 163
720 979 115
A.6.09
Bc. Olga Brázdová
Ochrana zemědělského půdního fondu
olga.brazdova@mu-sokolov.cz 354 228 176 A.6.06a
Jindřiška Rychnová
Souhrnná vyjádření, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolék. péče
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 354 228 177 A.6.06b
Ing. Jana Musilová
Lesní hospodářství, myslivost
jana.musilova@mu-sokolov.cz 354 228 171
602 188 786
A.6.06b
Bc. Lukáš Kovář
Lesní hospodářství, myslivost
lukas.kovar@mu-sokolov.cz 354 228 165 A.6.06b
Ing. Linda Tomeszová
Ochrana přírody a krajiny
linda.tomeszova@mu-sokolov.cz 354 228 166 A.6.06a

nahoru

Městská policie
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Mgr. Bc. Radek Neděla
Velitel Městské policie
radek.nedela@mp-sokolov.cz 354 228 194
775 867 664
Bc. Petr Procházka
Vedoucí oddělení - ostatní služby
petr.prochazka@mp-sokolov.cz 354 228 326
770 109 953
Mgr. Petr Krágl, MBA
Vedoucí oddělení - prevence kriminality
petr.kragl@mp-sokolov.cz 354 228 275
774 022 888
Bc. Jiří Novák
Operační strážník
jiri.novak@mp-sokolov.cz 354 228 288
725 714 653
Pavla Tesařová
Asistentka velitele Městské policie
pavla.tesarova@mp-sokolov.cz 354 228 322
725 714 701
Renáta Černá
Oddělení prevence kriminality
renata.cerna@mp-sokolov.cz 778 430 239
Petra Bartošová
Strážník
petra.bartosova@mp-sokolov.cz 775 867 677
David Čaban
Strážník
david.caban@mp-sokolov.cz 775 867 662
Vladimír Čížek
Strážník
vladimir.cizek@mp-sokolov.cz 775 867 659
Martin Hudský
Strážník
martin.hudsky@mp-sokolov.cz 778 728 544
Jakub Ivanič
Strážník
jakub.ivanic@mp-sokolov.cz 608 952 036
Petra Leichtová
Strážník
petra.leichtova@mp-sokolov.cz 778 548 568
Lukáš Löw
Strážník
lukas.low@mp-sokolov.cz 608 952 553
Antonín Szabó
Strážník
antonin.szabo@mp-sokolov.cz 775 867 658
Bc. Petr Myslivec
Strážník
petr.myslivec@mp-sokolov.cz 775 867 655
Denisa Jandová
Strážník
denisa.jandova@mp-sokolov.cz 778 728 543
Michal Nyč
Strážník
michal.nyc@mp-sokolov.cz 778 548 569
Jaroslav Šlais
Strážník pro okolní obce
jaroslav.slais@mp-sokolov.cz 602 524 824
Tomáš Fous
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Pavel Glauninger
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Simona Nováková
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Michal Trefil
IT pracovník MP
michal.trefil@mp-sokolov.cz 792 765 618
Vanda Říhová
Záchytné zařízení pro zvířata
mestska.policie@mp-sokolov.cz 775 868 649
Iva Svojanovská
Záchytné zařízení pro zvířata
mestska.policie@mp-sokolov.cz 775 868 649
Eliška Drnková
Záchytné zařízení pro zvířata
mestska.policie@mp-sokolov.cz 775 868 649
Helena Pánková
Řidič Senior Expres
mestska.policie@mp-sokolov.cz 778 762 418
Věra Kubisová
Řidič Senior Expres
mestska.policie@mp-sokolov.cz 778 762 418

nahoru