česky Deutsch English

Seznam kontaktů

16.10.2017 (aktualizováno: 19.6.2019 8:38), Městský úřad Sokolov

Tajemnice Městského úřadu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Mgr. Simona Randová
Tajemnice MěÚ
simona.randova@mu-sokolov.cz 354 228 280
724 333 907

nahoru

Tiskový mluvčí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Vladimír Meluzín
Tiskový mluvčí
vladimir.meluzin@mu-sokolov.cz 354 228 172
702 236 243

nahoru

Samostatné oddělení interního auditu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Valentina Vachatová
Vedoucí oddělení
valentina.vachatova@mu-sokolov.cz 354 228 296
725 389 347
Ing. Marek Klimeš
Interní audit, stížnosti, petice a podání občanů
marek.klimes@mu-sokolov.cz 354 228 235

nahoru

Úsek personalistiky
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Iveta Fojtíková
Personální oddělení - úsek personalistiky
iveta.fojtikova@mu-sokolov.cz 354 228 223
Richard Přibyl
Personální oddělení - úsek personalistiky
richard.pribyl@mu-sokolov.cz 354 228 153
608 910 217

nahoru

Úsek sekretariátu
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Jana Beranová
Asistentka, sekretariát starosty, místostarostů, tajemníka
jana.beranova@mu-sokolov.cz 354 228 293
724 333 908
Hana Podzimková
Asistentka, sekretariát starosty, místostarostů, tajemníka
hana.podzimkova@mu-sokolov.cz 354 228 293
724 764 431

nahoru

Odbor dopravy
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Marcela Knedlíková
Vedoucí odboru
marcela.knedlikova@mu-sokolov.cz 354 228 213
720 979 124
Mgr. Lucie Laurová
Dopravní úřad
lucie.laurova@mu-sokolov.cz 354 228 227
702 226 835
Luboš Dopita
Administrativně - technické a provozní práce
lubos.dopita@mu-sokolov.cz 354 228 324
Bc. Veronika Vlášková
Oddělení registru řidičů - vedoucí oddělení
veronika.vlaskova@mu-sokolov.cz 354 228 179
Miloš Simon
Oddělení registru řidičů - autoškoly, zkušební komisař
milos.simon@mu-sokolov.cz 354 228 287
606 095 670
Vilém Szabo
Oddělení registru řidičů - autoškoly, zkušební komisař
vilem.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 201
Olga Mašková
Oddělení registru řidičů - vedení registrů řidičů, bodový systém
olga.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 219
Lucie Odstrčilíková
Oddělení registru řidičů - vedení registrů řidičů, bodový systém
lucie.odstrcilikova@mu-sokolov.cz 354 228 277
Zuzana Bezděkovská
Oddělení registru vozidel - vedoucí oddělení, technik - dovozy vozidel
zuzana.bezdekovska@mu-sokolov.cz 354 228 217
Jana Pitnerová
Oddělení registru vozidel - technik - dovozy vozidel
jana.pitnerova@mu-sokolov.cz 354 228 169
Jana Trollerová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
jana.trollerova@mu-sokolov.cz 354 228 239
Blanka Charvátová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
blanka.charvatova@mu-sokolov.cz 354 228 289
Michaela Dostálová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
michaela.dostalova@mu-sokolov.cz 354 228 221
Marcela Kvasničková
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
marcela.kvasnickova@mu-sokolov.cz 354 228 261
Petra Maslenová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
petra.maslenova@mu-sokolov.cz 354 228 298
Karolína Bílková
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
karolina.bilkova@mu-sokolov.cz 354 228 202
Eva Ácsová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
eva.acsova@mu-sokolov.cz
Sandra Džupinová
Oddělení registru vozidel - komplexní vedení registru vozidel
sandra.dzupinova@mu-sokolov.cz

nahoru

Odbor finanční a školství
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Barbora Bardonová
Vedoucí odboru
barbora.bardonova@mu-sokolov.cz 354 228 190
724 002 744
Anna Červenková
Zástupce vedoucího odboru, rozpočet města
anna.cervenkova@mu-sokolov.cz 354 228 249
Edita Racková
Rozpočet - odvětvové odbory MěÚ
edita.rackova@mu-sokolov.cz 354 228 197
Bc. Veronika Cinková
Rozpočet - příspěvkové organizace, cestovné, pokutové bloky
veronika.cinkova@mu-sokolov.cz 354 228 247
Šárka Kimlová
Výherní hrací přístroje, místní poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství, tombola
sarka.kimlova@mu-sokolov.cz 354 228 237
727 931 319
Alice Baumgartnerová
Oddělení účetnictví - vedoucí oddělení
alice.baumgartnerova@mu-sokolov.cz 354 228 243
Ivona Blechová
Oddělení účetnictví - účetní příjmy, pohledávky, DPH
ivona.blechova@mu-sokolov.cz 354 228 248
Kateřina Podracká
Oddělení účetnictví - účetní výdaje
katerina.podracka@mu-sokolov.cz 354 228 246
736 774 355
Lenka Rutrichová
Oddělení účetnictví - mzdová účetní
lenka.rutrichova@mu-sokolov.cz 354 228 244
Blažena Plzáková
Oddělení účetnictví - pokladní
blazena.plzakova@mu-sokolov.cz 354 228 258
Jitka Macháčková
Oddělení účetnictví - účetní, administrativní práce
jitka.machackova@mu-sokolov.cz 354 228 238
721 608 983
Jitka Svojanovská
Oddělení účetnictví - účetní - výkaznictví, DPH
jitka.svojanovska@mu-sokolov.cz 354 228 245
602 209 602
Ing. Andrea Škivrová
Odborná agenda škol a školských zařízení, rozpočet úseku školství
andrea.skivrova@mu-sokolov.cz 354 228 187
Romana Černíková
Kultura, propagace, cestovní ruch a partnerské vztahy
romana.cernikova@mu-sokolov.cz 354 228 188
Jarmila Pýchová
Více věcně souvisejících odborných agend státní správy a samosprávy
jarmila.pychova@mu-sokolov.cz 354 228 195
Bc. Kristýna Doležalová
Více věcně souvisejících odborných agend státní správy a samosprávy
kristyna.dolezalova@mu-sokolov.cz 354 228 198
727 923 635

nahoru

Odbor kanceláře tajemníka
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Dagmar Mašková
Vedoucí odboru
dagmar.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 225
724 333 909
Kristina Damajková
Oddělení organizační - organizační pracovník, grantový systém města
kristina.damajkova@mu-sokolov.cz 354 228 214
Nikola Adamcová, DiS
Oddělení organizační - organizační pracovník
nikola.adamcova@mu-sokolov.cz 354 228 339
David Wolf
Oddělení organizační - spisová služba, ztráty a nálezy
david.wolf@mu-sokolov.cz 354 228 154
Renata Tothová
Oddělení organizační - spisová a archivní služba
renata.tothova@mu-sokolov.cz 354 228 224
727 974 572
Milada Šmídová
Oddělení organizační - Czech POINT, vidimace a legalizace, pracovník ve vztahu k veřejnosti
milada.smidova@mu-sokolov.cz 354 228 191
727 931 318
Nikola Peschelová
Oddělení organizační - Czech POINT, vidimace a legalizace, pracovník ve vztahu k veřejnosti
nikola.peschelova@mu-sokolov.cz 354 228 200
Ing. Jiří Krotil
Oddělení informatiky - vedoucí oddělení
jiri.krotil@mu-sokolov.cz 354 228 317
724 538 110
Bc. Petra Staroszková
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
petra.staroszkova@mu-sokolov.cz 354 228 319
606 071 416
Bc. Miroslav Choděra
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
miroslav.chodera@mu-sokolov.cz 354 228 331
724 333 911
Pavel Thürner
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
pavel.thurner@mu-sokolov.cz 354 228 344
725 958 990
Milan Vujčík
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
milan.vujcik@mu-sokolov.cz 354 228 323
724 520 566
Petr Beneš
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
petr.benes@mu-sokolov.cz 354 228 342
720 965 318
Václav Veselý
Oddělení informatiky - správce informačních a komunikačních technologií
vaclav.vesely@mu-sokolov.cz 354 228 338
727 808 645

nahoru

Odbor právní a živnostenský úřad
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Mgr. Ladislav Simet
Vedoucí odboru
ladislav.simet@mu-sokolov.cz 354 228 259
725 009 041
Ing. Monika Omraiová
Oddělení správních deliktů - vedoucí
monika.omraiova@mu-sokolov.cz 354 228 273
Irena Hromadová
Oddělení správních deliktů - přestupky
irena.hromadova@mu-sokolov.cz 354 228 208
Andrea Vondrušková
Oddělení správních deliktů - přestupky
andrea.vondruskova@mu-sokolov.cz 354 228 274
Mgr. Veronika Písařová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
veronika.pisarova@mu-sokolov.cz 354 228 254
Mgr. Tomáš Kokoška
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
tomas.kokoska@mu-sokolov.cz 354 228 321
Bc. Jana Dietlová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
jana.dietlova@mu-sokolov.cz 354 228 350
Jana Svobodová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
jana.svobodova@mu-sokolov.cz 354 228 218
606 554 408
Bc. Marina Kovalenko
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
marina.kovalenko@mu-sokolov.cz 354 228 327
Bc. Silvie Šíma
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
silvie.sima@mu-sokolov.cz 354 228 295
Anna Vendlová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
anna.vendlova@mu-sokolov.cz 354 228 272
Mgr. Lenka Drahokoupilová
Oddělení správních deliktů - přestupky (dopravní)
lenka.drahokoupilova@mu-sokolov.cz 354 228 234
Alena Predigerová
Oddělení správních deliktů - příprava řešení přestupků, zprávy o pověsti
alena.predigerova@mu-sokolov.cz 354 228 211
Dana Benešová
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
dana.benesova@mu-sokolov.cz 354 228 271
727 885 736
Radka Fialová
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
radka.fialova@mu-sokolov.cz 354 228 290
Bc. Markéta Pleyerová
Vymáhání pohledávek, veřejné sbírky
marketa.pleyerova@mu-sokolov.cz 354 228 286
720 965 460
Mgr. Petra Mezková
Oddělení obecní živnostenský úřad - vedoucí
petra.mezkova@mu-sokolov.cz 354 228 185
Bc. Jana Anderlová
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace a správní poplatky
jana.anderlova@mu-sokolov.cz 354 228 192
720 071 782
Sulika Dorschnerová
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace
sulika.dorschnerova@mu-sokolov.cz 354 228 199
Bohuslav Vála
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace
bohuslav.vala@mu-sokolov.cz 354 228 193
Jaroslava Zatloukalová
Oddělení obecní živnostenský úřad - registrace
jaroslava.zatloukalova@mu-sokolov.cz 354 228 196
731 689 861
Miroslav Šulc
Oddělení obecní živnostenský úřad - živnostenská kontrola
miroslav.sulc@mu-sokolov.cz 354 228 184
602 680 289
Ivana Černíková
Oddělení obecní živnostenský úřad - živnostenská kontrola
ivana.cernikova@mu-sokolov.cz 354 228 182
602 680 289

nahoru

Odbor rozvoje města
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Kateřina Klepáčková
Vedoucí odboru
katerina.klepackova@mu-sokolov.cz 354 228 340
606 071 417
Mgr. Jana Zdvořáková
Vedoucí oddělení dotací a veřejných zakázek
jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz 354 228 325
Ing. Sandra Linhová
Dotace a veřejné zakázky
sandra.linhova@mu-sokolov.cz 354 228 284
725 008 996
Bc. Soňa Bendová
Dotace a veřejné zakázky
sona.bendova@mu-sokolov.cz 354 228 334
Bc. Helena Srbová
Dotace a veřejné zakázky
helena.srbova@mu-sokolov.cz 354 228 353
Ing. Daniela Skoupá
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
daniela.skoupa@mu-sokolov.cz 354 228 229
724 704 074
Ing. Miroslav Mareš
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
miroslav.mares@mu-sokolov.cz 354 228 285
602 311 062
Bc. Jan Procházka
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
jan.prochazka@mu-sokolov.cz 354 228 352
725 009 040
Luboš Pravec
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
lubos.pravec@mu-sokolov.cz 354 228 313
725 009 037
Josef Pudivítr
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
josef.pudivitr@mu-sokolov.cz 354 228 269
722 076 735
Tomáš Randa
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
tomas.randa@mu-sokolov.cz 354 228 264
602 569 745
Jan Oršula
Oddělení přípravy a realizace staveb - stavební technik
jan.orsula@mu-sokolov.cz 354 228 281
725 257 313

nahoru

Odbor sociálních věcí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Jana Škornová
Vedoucí odboru
jana.skornova@mu-sokolov.cz 354 228 142
724 158 882
Martina Doubková, DiS.
koncepční a analytická činnost, komunitní plánování
martina.doubkova@mu-sokolov.cz 354 228 113
Bohdana Rosprim
Odborné agendy odboru, cvičení pro seniory
bohdana.rosprim@mu-sokolov.cz 354 228 130
607 169 533
Petr Ullmann
Terénní pracovník
petr.ullmann@mu-sokolov.cz 354 228 140
731 537 198
Mgr. Dagmar Pavlíčková
Sociální pracovník
dagmar.pavlickova@mu-sokolov.cz 354 228 103
702 179 537
Bc. Jiřina Hlasivcová
Sociální pracovník, parkovací průkazy pro osoby ZP
jirina.hlasivcova@mu-sokolov.cz 354 228 125
702 177 327
Bc. Iveta Růžičková
Sociální pracovník, Senior Expres
iveta.ruzickova@mu-sokolov.cz 354 228 144
731 689 851
Bc. Jana Zoubková Suchá
Sociální pracovník, nízkonákladové byty
jana.sucha@mu-sokolov.cz 354 228 109
702 177 326
Petr Gruber, DiS.
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
petr.gruber@mu-sokolov.cz 354 228 128
720 053 317
Bc. Petra Valašíková
Oddělení péče o rodinu a dítě - vedoucí oddělení
petra.valasikova@mu-sokolov.cz 354 228 135
731 689 839
Blanka Uhlíková, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
blanka.uhlikova@mu-sokolov.cz 354 228 149
731 689 850
Eva Polesná, DiS
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
eva.polesna@mu-sokolov.cz 354 228 126
731 689 849
Bc. Irena Švecová
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
irena.svecova@mu-sokolov.cz 354 228 127
727 815 906
Renáta Svobodová, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - orgán sociálně právní ochrany dítěte se specializací na náhradní rodinnou péči
renata.svobodova@mu-sokolov.cz 354 228 105
725 427 447
Bc. Eliška Chánová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
eliska.chanova@mu-sokolov.cz 354 228 104
Eva Mikschová, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
eva.mikschova@mu-sokolov.cz 354 228 136
731 689 846
PhDr. Radka Pillerová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
radka.pillerova@mu-sokolov.cz 354 228 137
731 689 848
Bc. Ivana Litošová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
ivana.litosova@mu-sokolov.cz 354 228 122
731 689 854
Lenka Davidová, DiS.
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
lenka.davidova@mu-sokolov.cz 354 228 134
731 689 844
Bc. Terezie Pajerková
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
terezie.pajerkova@mu-sokolov.cz 354 228 107
702 177 328
Bc. Simona Rybářová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
simona.rybarova@mu-sokolov.cz 354 228 106
731 689 852
Bc. Eliška Budínová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
eliska.budinova@mu-sokolov.cz 354 228 146
727 815 903
Bc. Magdaléna Kovářová
Oddělení péče o rodinu a dítě - sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí
magdalena.kovarova@mu-sokolov.cz 354 228 120
731 689 843
Bc. Hana Trefilová
Oddělení sociální prevence - vedoucí oddělení
hana.trefilova@mu-sokolov.cz 354 228 139
731 689 853
Bc. Barbora Kopřivová
Oddělení sociální prevence - kurátor pro děti a mládež
barbora.koprivova@mu-sokolov.cz 354 228 119
731 689 840
Bc. Jiřina Nováková
Oddělení sociální prevence - kurátor pro děti a mládež
jirina.novakova@mu-sokolov.cz 354 228 132
731 689 841
Bc. Ivana Vršková
Oddělení sociální prevence - kurátor pro děti a mládež
ivana.vrskova@mu-sokolov.cz 354 228 143
731 689 847
Bc. Andrea Juríková
Oddělení sociální prevence - kurátor pro děti a mládež
andrea.jurikova@mu-sokolov.cz 354 228 145
731 689 842
Bc. Klára Křížová
Oddělení sociální prevence - kurátor pro děti a mládež
klara.krizova@mu-sokolov.cz 354 228 138
702 177 329

nahoru

Odbor správních agend
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Mgr. Petra Procházková
Vedoucí odboru
petra.prochazkova@mu-sokolov.cz 354 228 215
702 219 841
Hana Kokošková
Matrika - manželství
hana.kokoskova@mu-sokolov.cz 354 228 206
731 142 693
Alice Tkáčová
Matrika - úmrtí
alice.tkacova@mu-sokolov.cz 354 228 204
Dana Hollá
Matrika - narození
dana.holla@mu-sokolov.cz 354 228 207
722 076 847
Lenka Krausová
Oddělení správních činností - vedoucí oddělení, evidence obyvatel
lenka.krausova@mu-sokolov.cz 354 228 205
731 142 692
Marcela Průchová
Oddělení správních činností - ohlašovna trvalých pobytů
marcela.pruchova@mu-sokolov.cz 354 228 203
602 429 809
Lucie Gösslová
Oddělení správních činností - spisová služba, archivace
lucie.gosslova@mu-sokolov.cz 354 228 250
722 076 758
Nikola Stará, DiS.
Oddělení správních činností - ohlašovna trvalých pobytů
nikola.stara@mu-sokolov.cz 354 228 189
722 076 837
Martina Pokrupová
Oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady
martina.pokrupova@mu-sokolov.cz 354 228 267
602 429 802
Irma Hladíková
Oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady
irma.hladikova@mu-sokolov.cz 354 228 255
602 429 798
Jana Šteflová
Oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady
jana.steflova@mu-sokolov.cz 354 228 159
602 429 817
Eva Zelková
Oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady
eva.zelkova@mu-sokolov.cz 354 228 265
602 429 827

nahoru

Odbor správy majetku
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Hana Mertlová
Vedoucí odboru
hana.mertlova@mu-sokolov.cz 354 228 251
602 402 722
Ing. Jaroslava Rohová
Úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť - veřejná zeleň, dětská hřiště
jaroslava.rohova@mu-sokolov.cz 354 228 268
725 008 997
Petra Němečková
Úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť - pronájmy a pachty pozemků, věcná břemena
petra.nemeckova@mu-sokolov.cz 354 228 253
601 133 021
Bc. Renata Paceltová
Úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť - prodej, koupě, směny pozemků
renata.paceltova@mu-sokolov.cz 354 228 279
721 628 710
Sabina Caháková
Úsek pozemků, zeleně a dětských hřišť - zábory pozemků, parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením, nájemné, pachtovné
sabina.cahakova@mu-sokolov.cz 354 228 345
727 974 557
Ing. Alžběta Kubalíková
Oddělení majetkové - vedoucí oddělení, odpadové hospodářství, komunikace a dopravní značení
alzbeta.kubalikova@mu-sokolov.cz 354 228 252
727 974 538
Jana Mikešová
Oddělení majetkové - bytové hospodářství a spisová služba
jana.mikesova@mu-sokolov.cz 354 228 262
Ing. Jiřina Urbánková
Oddělení majetkové - nebytové prostory, převody majetku, dopravní obslužnost
jirina.urbankova@mu-sokolov.cz 354 228 240
Renata Chocholoušová
Oddělení majetkové - evidence a pojištění majetku
renata.chocholousova@mu-sokolov.cz 354 228 241
720 613 999
pozice neobsazena
Oddělení vnitřní správy - vedoucí oddělení, vstupní školení PO+BOZP, zajišťování revizí el. zařízení, zajišťování oprav a servisních prohlídek (výtah, klimatizace, atd.)
Rostislav Urbele
Oddělení vnitřní správy - technik, řidič SMV
rostislav.urbele@mu-sokolov.cz 354 228 167
724 520 565
Soňa Mašková
Oddělení vnitřní správy - pronájem zasedacích místností, vybavení nábytkem, technické zabezpečení voleb, statistika
sona.maskova@mu-sokolov.cz 354 228 209
724 002 741
Monika Jouzová
Oddělení vnitřní správy - městské památky, energetické hospodářství, zabezpečení objektů, deratizace, kancelářské potřeby a tiskoviny
monika.jouzova@mu-sokolov.cz 354 228 314
727 974 541
Zdeněk Štípek
Oddělení vnitřní správy - údržba
zdenek.stipek@mu-sokolov.cz 354 228 260
702 019 865

nahoru

Odbor stavební a územního plánování
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Lucie Radková
Vedoucí odboru
lucie.radkova@mu-sokolov.cz 354 228 233
601 393 457
Ing. Jana Doležalová
Zástupce vedoucí odboru, úřad územního plánování
jana.dolezalova@mu-sokolov.cz 354 228 164
725 009 038
Lenka Motlová
Oddělení stavebního úřadu - vedoucí oddělení
lenka.motlova@mu-sokolov.cz 354 228 228
737 321 606
Bc. Jana Dranczaková
úřad územního plánování
jana.dranczakova@mu-sokolov.cz 354 228 175
721 030 520
Jana Dufková
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
jana.dufkova@mu-sokolov.cz 354 228 220
727 974 543
Věra Koláčková
Oddělení stavebního úřadu - soukromá výstavba
vera.kolackova@mu-sokolov.cz 354 228 230
725 009 039
Irena Kučková
státní památková péče
irena.kuckova@mu-sokolov.cz 354 228 282
739 508 232
Bc. Andrea Majdanicsová
úřad územního plánování
andrea.majdanicsova@mu-sokolov.cz 354 228 309
702 161 451
Petra Sirůčková
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
petra.siruckova@mu-sokolov.cz 354 228 180
Ing. Lucie Szabó
úřad územního plánování
lucie.szabo@mu-sokolov.cz 354 228 328
702 161 456
Bc. Nikola Szara
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
nikola.szara@mu-sokolov.cz 354 228 232
722 076 758
Bc. Petra Šoupalová Haranzová
úřad územního plánování
petra.soupalova@mu-sokolov.cz 354 228 242
702 221 819
Jana Šťastná
státní památková péče
jana.stastna@mu-sokolov.cz 354 228 283
605 727 398
Marcela Vojáčková
Oddělení stavebního úřadu - podniková a podnikatelská výstavba
marcela.vojackova@mu-sokolov.cz 354 228 231
727 974 542
Kamila Živná
Oddělení stavebního úřadu - speciální stavební úřad pro dopravní stavby
kamila.zivna@mu-sokolov.cz 354 228 236
601 393 198

nahoru

Odbor životního prostředí
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Ing. Jitka Škrabalová
Vedoucí odboru
jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz 354 228 170
724 333 904
Mgr. Robert Doubek
Krizové řízení
robert.doubek@mu-sokolov.cz 354 228 266
724 180 752
Bc. Kateřina Brandlová
Vodní hospodářství, ochrana ovzduší, odpady
katerina.brandlova@mu-sokolov.cz 354 228 178
602 110 438
Ing. Radomíra Kiclová
Vodní hospodářství
radomira.kiclova@mu-sokolov.cz 354 228 174
724 180 756
Ing. Robin Štrudl
Vodní hospodářství
robin.strudl@mu-sokolov.cz 354 228 163
720 979 115
Bc. Nikola Chudáčiková
Odpady, ochrana ovzduší
nikola.chudacikova@mu-sokolov.cz 354 228 168
702 234 857
Bc. Olga Brázdová
Odddělení ekologie krajiny - ochrana zemědělského půdního fondu
olga.brazdova@mu-sokolov.cz 354 228 176
Jindřiška Rychnová
Odddělení ekologie krajiny - souhrnná vyjádření, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolék. péče
jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz 354 228 177
Ing. Jana Musilová
Odddělení ekologie krajiny - lesní hospodářství, myslivost
jana.musilova@mu-sokolov.cz 354 228 171
602 188 786
Ing. Sandra Biskupová
Odddělení ekologie krajiny - lesní hospodářství, myslivost
sandra.biskupova@mu-sokolov.cz 354 228 165
Ing. Linda Tomeszová, DiS
Odddělení ekologie krajiny - ochrana přírody a krajiny
linda.tomeszova@mu-sokolov.cz 354 228 166

nahoru

Městská policie
Jméno a pozice E-mail Telefonní číslo
Bc. Petr Procházka
Velitel Městské policie
petr.prochazka@mp-sokolov.cz 354 228 194
770 109 953
Bc. Jiří Novák
Zástupce velitele Městské policie
jiri.novak@mp-sokolov.cz 354 228 326
725 714 653
Bc. Petr Krágl, MBA
Zástupce velitele Městské policie
petr.kragl@mp-sokolov.cz 354 228 275
774 022 888
Pavla Tesařová
Asistentka velitele Městské policie
pavla.tesarova@mp-sokolov.cz 354 228 322
725 714 701
Josef Blecha
Správce informačních a komunikačních technologií MP
josef.blecha@mp-sokolov.cz 354 228 336
731 494 489
Bc. Stanislav Masák
Strážník oddělení prevence kriminality
stanislav.masak@mp-sokolov.cz 354 228 288
778 548 569
Renáta Černá
Strážník oddělení prevence kriminality
renata.cerna@mp-sokolov.cz 778 430 239
Petra Bartošová
Strážník
petra.bartosova@mp-sokolov.cz 775 867 677
David Čaban
Strážník
david.caban@mp-sokolov.cz 775 867 662
Jiří Hampl
Strážník
jiri.hampl@mp-sokolov.cz 775 867 671
Martin Hudský
Strážník
martin.hudsky@mp-sokolov.cz 778 728 544
Jakub Ivanič
Strážník
jakub.ivanic@mp-sokolov.cz 608 952 036
Petra Leichtová
Strážník
petra.leichtova@mp-sokolov.cz 778 548 568
Josef Linhart
Strážník
josef.linhart@mp-sokolov.cz 775 867 674
Alena Linhartová
Strážník
alena.linhartova@mp-sokolov.cz 775 867 602
Antonín Szabó
Strážník
antonin.szabo@mp-sokolov.cz 775 867 658
Bc. Petr Myslivec
Strážník
petr.myslivec@mp-sokolov.cz 775 867 655
Petr Brodský
Strážník
petr.brodsky@mp-sokolov.cz 778 430 238
Denisa Jandová
Strážník
denisa.jandova@mp-sokolov.cz 778 728 543
Jaroslav Šlais
Strážník pro okolní obce
jaroslav.slais@mp-sokolov.cz 602 524 824
Roman Heřman
Strážník
roman.herman@mp-sokolov.cz 775 867 659
Tomáš Fous
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Lukáš Hajdu
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Pavel Glauninger
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Simona Nováková
Operátor KMS
mestska.policie@mp-sokolov.cz 354 228 341
Bc. Veronika Fazekašová
Vedoucí Záchytného zařízení pro zvířata
veronika.fazekasova@seznam.cz 775 868 649
Vanda Říhová
Pracovník Záchytného zařízení pro zvířata
mestska.policie@mp-sokolov.cz 775 868 649
Helena Pánková
Řidič Senior Expres
mestska.policie@mp-sokolov.cz 778 762 418
Věra Kubisová
Řidič Senior Expres
mestska.policie@mp-sokolov.cz 778 762 418

nahoru