česky Deutsch English

Výbory zastupitelstva

21.9.2014 (aktualizováno: 19.1.2018 10:56), Samospráva města
Finanční výbor

tajemnice:
Anna Červenková

gestoři:
Bc. Jan Picka
Ing. Karel Jakobec

předsedkyně:
Bc. Vlasta Kaiserová (ČSSD)

členové:
Bc. Miloslav Čermák (ČSSD)
Lukáš Červený (ČSSD)
Ing. Jitka Jakobcová (ODS)
Ing. Rudolf Francisko (nestraník za ANO 2011)
Ing. František Dohnal (nestraník za ANO 2011)
Lenka Šípová (HPMS)
Ing. Jindřich Částka (RS)
Ladislav Varadínek (NEZÁVISLÍ)

Kontrolní výbor

e-mail: kontrolni-vybor@mu-sokolov.cz

tajemnice:
Ing. Valentina Vachatová

gestoři:
Bc. Jan Picka
Renata Oulehlová

předseda:
Mgr. Ilona Medunová (ANO 2011)

členové:
Mgr. Rostislav Kurfürst (ČSSD)
Marek Mikeš (ČSSD)
Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. (ČSSD)
Vladimír Sojka (ANO 2011)
Ing. Erik Klimeš (ANO 2011)
David Najvar (HPMS)
Ing. Alexander Martinec (KSČM)
Ing. Kamil Kastner (RS)
Vladimír Tomášek (NEZÁVISLÍ)