česky Deutsch English

Registr smluv

10.8.2016 (aktualizováno: 23.6.2021 16:54), Městský úřad Sokolov

Město Sokolov má od 1.7.2016 povinnost dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH do registru smluv. Máte-li zájem prohlédnout si takto uveřejněné smlouvy města, klikněte na odkaz níže.

Registr smluv

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv je Ministerstvo vnitra. Všechny smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smlouvy před samotným zveřejněním prochází anonymizací, která zaručí ochranu osobních údajů či ochranu obchodního tajemství.