česky Deutsch English

Zrušený ranní autobusový spoj ze Sokolova do Karlových Varů

25.4.2023

dotaz:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je v řešení zrušený ranní autobusový spoj ze Sokolova do Karlových Varů, který zajišťovala společnost Ligneta. Byl to jediný ranní autobus, který stavěl u Krajského úřadu. Pracuji na ředitelství Zdravotnické záchranné služby ve Varech a nyní mi nezbývá než jet vlakem nebo jiným autobusem do Dvorů a odtud pěšky až k "záchrance". Tento autobus využívali také zaměstnanci policie, krajské knihovny, krajského úřadu a hasiči. Nyní jsou ve stejné situaci jako já.
V průběhu školního roku autobus jezdí zcela plný, až přeplněný, takže i zde je znát výpadek.
Do ostatních spojů se někteří nastupující v Těšovicích ani nevejdou.
Prosím Vás o brzké vyřešení nastalé nepříjemné situace.
Děkuji

~ Bartošová

odpověď:
Vážená paní Bartošová,
děkujeme za zaslaný dotaz k řešení zrušeného ranního autobusového spoje ze Sokolova do Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální dopravu, Váš dotaz jsme směřovali na Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, jehož výňatek z vyjádření Vám níže předkládáme:

Děkuji Vám za zaslané připomínky cestujících k omezení provozu linky 421702 Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří – Cheb. Tato linka je provozována na komerční riziko dopravce a Karlovarský kraj nemůže do provozu této linky zasahovat, kromě podmínek stanovených v zákoně, které jsou součástí licence. Běžně se jedná např. o omezující podmínky z důvodu souběžné dopravy se spoji zařazenými do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje.

Na trase Karlovy Vary – Loket – Sokolov jsou v současnosti provozovány ještě linky 411440 společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. a 421304 dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. Všechny linky na této trase jsou provozovány na komerční riziko dopravce, tzn. že dopravce si sám určuje časové polohy jednotlivých spojů, trasu spojů a jednotlivé provozní dny. Žádný objednatel tedy nemůže kromě podmínek zařazených do licence dopravu na těchto linkách jakkoliv omezovat.

Od 10.4.2023 došlo k poslednímu omezení linky 421702. Níže diskutovaný zrušený spoj 421702/4 v úseku Sokolov,Terminál (6:58 hod.) – Sokolov,,Těšovice (7:06 hod.) – Karlovy Vary,Dvory,KÚ (7:26 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:32 hod.) je možné nahradit jen velmi obtížně.

Nabízí se využití komerčního spoje linky 411440/79 v úseku Sokolov,Terminál (6:53 hod.) – Sokolov,,Těšovice (7:01 hod.) – Karlovy Vary,,Sklářská (7:18 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:28 hod.) s přestupem na zastávce Karlovy Vary,,Sklářská na linku MHD 425001/20 v 7:18 hod. a příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:25 hod. Pokud by tento přípoj ujel, je možno využít následující spojení 425001/22 v 7:22 hod. do zastávky Karlovy Vary,,Dvory v 7:25 hod. V zastávce Karlovy Vary,,Dvory přestoupit na spoj 421006/17 v 7:30 hod. s příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:33 hod. Spoj 411440/79 je dle dopravce AKV plně obsazený a změnit jeho trasu přes KÚ lze pouze po dohodě s dopravcem. Dopravce tuto možnost prověří.

Dle telefonického rozhovoru s dopravcem bude také prověřena možnost přidání posilového páru spojů, který by byl veden přes Loket a Krajský úřad. Rovněž očekáváme návrh dopravce. Toto řešení by bylo nutné projednat v orgánech Karlovarského kraje, což znamená počítat s lhůtou min. 40 dní od doby, kdy obdržíme žádost města.

Také je možné využít komerčního spoje linky 421304/4 v úseku Sokolov,Terminál (6:47 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:57 hod.) – Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka (7:12 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:19 hod.) s přestupem na zastávce Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka na linku MHD 425001/20 v 7:16 hod. a příjezdem do zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ v 7:25 hod.

Zde si dovoluji doplnit ještě možnost vyjednat s dopravcem Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. úpravu linky 421304 o zařazení zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ a zajištění obsluhy této zastávky spojem 421304/4. Toto řešení je určitě nejrychleji proveditelné. Změnu licence lze vyřídit celkem rychle, myslím si, že je to otázky max. 14-ti dnů.

Dalším možným řešením je zajištění přestupu mezi linkami dotovanými Karlovarským krajem a to:

linkou 481630/9 v úseku Sokolov,Terminál (6:30 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:35 hod.) – Loket,,Buková (6:47 hod.)

a linkou 481810/5 v úseku Horní Slavkov,,sídliště (6:30 hod.) – Loket,,Buková (6:45 hod.) – Karlovy Vary,,Sklářská (7:07 hod.) – Karlovy Vary,,terminál (7:19 hod.)

Tato varianta je rovněž projednávána s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. Pokud bychom se s dopravcem dohodli na uspíšení spoje 481630/9 o 5 minut, aby byl zajištěn přestup na zastávce Loket,,Buková na linku 481810/5 a úpravou linky 481810 o obsluhu zastávky Karlovy Vary,Dvory,KÚ, tak budou mít cestující možnost se dostat s jedním přestupem, bez nutnosti přestupu na MHD Karlovy Vary. Toto řešení není časově tak náročné, pokud nebude dopravce vykazovat navýšení dopravního výkonu.

O výsledné variantě Vás budeme informovat.

Z vyjádření Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje tedy vyplývá, že v současnosti je možné využít jiné komerční spoje s tím, že je nutný přestup na MHD Karlovy Vary, a by byl požadovaný příjezd na zastávku Karlovy Vary, Dvory, KÚ.

Dle návrhu Koordinátora je nejschůdnější možností, aby město Sokolov oslovilo dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. a požádalo o úpravu linky 421304 se zařazením zastávky Karlovy Vary, Dvory, KÚ a zajištění obsluhy této zastávky spojem 421304/4 (nynější stav u tohoto spoje: Sokolov,Terminál (6:47 hod.) – Sokolov,,Těšovice (6:57 hod.) – Karlovy Vary,,rozc. u Koníčka (7:12 hod.) – Karlovy Vary,terminál (7:19 hod.)).

Město Sokolov tedy osloví dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., zda by byla možnost rozšířit tento spoj o zastávku Karlovy Vary, Dvory, KÚ. O výsledku Vás budeme informovat.

Děkujeme za zaslaný dotaz, bohužel pro Vás prozatím nemáme příznivější zprávu. Nyní je nezbytné vyčkat, jak bude Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje úspěšný s jednáními s dopravci na shora uvedených navržených možnostech řešení dopravního spojení.

S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta