česky Deutsch English

zpožděné spoje mhd

7.2.2024

dotaz:
Dobrý den,mám problém s místní MHD Sokolov neustálé zpoždování autobusů i když jsou to po většinou ti stejní řidiči kteří už jezdí roky u MHD například včera 22.1. od banky na Michal spoj č.3 s odjezdem v 11.46 přijel v 11.50 v autobuse cca 10 lidí provoz normální ze sídliště Michal spoj č.3 v 12.20 příjezd 12.38 ale takových spojů je nepočitatelně jelikož jezdím často, je pravda že část řidičů jezdí na čas ale někteří neustále dle jejich uvážení což se jistě dá zkontrolovat dle GPS, nechápu že tito řidiči již dávno nedostali výpověd .Dále jsem si všiml že někteří Romové neplatí jízdné a řidiči to tolerují ani neukáží průkazky.
~ Ladislav K.

odpověď:
Dobrý den pane Ladislave,

děkuji za Vaše upozornění. Městskou hromadnou dopravu má v gesci pan místostarosta, kterému jsem Váš podnět přeposlal. Níže zasílám jeho odpověď:

Dobrý den a dovolte mi, abych Vám poděkoval za připomínky k provozovateli MHD v Sokolově. Se společností LIGNETA (provozovatel MHD) a dalšími starosty obcí, které tvoří MHD Sokolovsko, se potkáváme na pravidelných poradách, na nichž mimo jiné řešíme i připomínky a stížnosti jak ze strany vedení města a obcí, tak především ze strany cestujících. Množící se zpoždění autobusových spojů projednáme na nejbližší schůzce a to s tím, že jsou tyto problémy nepřijatelné a jízdní řád je tu proto, aby se dodržoval. Dovolím si jen nepatrné zdůvodnění možných zpoždění spojů jedoucích na Michal. Společně s provozovatelem dopravního terminálu řešíme nezodpovědné parkování autobusů krajského dopravce, který nerespektuje dané pokyny a bohužel v mnoha případech právě jeho autobusy blokují průjezd a následný výjezd autobusů MHD z terminálu. Samozřejmě, pro zpoždění linek jedoucích ze sídliště Michal, žádný takový důvod není. S dopravcem projednáme také Vaši další připomínku, která se týká toho, že určitá skupina cestujících jezdí bez zaplacení jízdného. Samozřejmě, i toto je pro nás naprosto neakceptovatelné.
Pohodový den,
Bc. Jan Picka, místostarosta

S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta