česky Deutsch English

Zklidnění provozu na parkovišti

17.4.2023

dotaz:
Dobrý den pane starosto, měl bych připomínku a dotaz. Bydlíme v Sokolovské ulici č.p. 1447. Za domem je parkoviště a za ním park. Máme malé děti, které si tu hrají s ostatními dětmi a často přebíhají od domu přes parkoviště do parku a zpět. Nabádáme je samozřejmě, aby dávaly pozor, ale jsou to pořád jen děti.
Bylo by možné oba vjezdy na parkoviště označit třeba značkami "Obytná zóna" nebo zřídit jednosměrný provoz? Nebo nějakým jiným vhodným způsobem upozornit řidiče na hrající si děti. Ti řidiči, kteří to tu znají, jezdí myslím opatrně. Ale ti, kteří to tu neznají nebo je jim to jedno, tu někdy projedou dost rychle. A z toho běhá člověku mráz po zádech.
Děkuji za odpověď

~ Kubelka

odpověď:
Dobrý den, pane Kubelko,
děkuji za Váš dotaz a Vaši všímavost k životu ve městě. Váš podnět byl předán k posouzení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR, který navrhl jako řešení daného problému komunikaci na pozemku p. č. 1525/239 uzavřít u č. p. 1444 a u č. p. 1449 osadit svislým dopravním značením IP 10a Slepá pozemní komunikace. Z boční strany budovy č. p. 1444 bude provedeno ještě další drobné dopravní opatření, které podpoří bezpečnost provozu. Toto vše by mělo zklidnit situaci na příjezdové cestě.
Požadavek na provedení úprav na pozemní komunikaci byl již předán společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o., která pro město tento druh činnosti zajišťuje.
Věřím, že tato změna povede ke zlepšení celkové situace v dané oblasti.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta