česky Deutsch English

ŽÁDOST O KÁCENÍ

30.11.2018

dotaz:
Dobrý den, obracím se na Městský úřad Sokolov s prosbou o zajištění podstatné redukce skupiny lip v ulici Boženy Němcové mezi domy 1511+1512 a 1513. Tyto stromy převyšují výšku domu 1511+1512, zhoršují příjem signálu satelitní televize a neúměrně znečišťují listím pozemky města a okapy domu v přilehlé straně. Dům je ve vlastnictví Společenství vlastníků. Těžištěm vychýlený kmen v případě pádu ohrožuje bezpečnost i na chodníku. Vítr zanáší množství lupení před vchody do domů a při otevření dveří proniká do chodeb. Tento stav se opakuje již několik let, několikeré ořezy větví provedené pracovníky SOTES, stav nezlepšily. Při zmenšení počtu kmenů by se stav podstatně zlepšil, když majitel pozemku a stromů nezajistil v minulosti redukci růstu. Tak vysoké stromy nepatří mezi bytovou zástavbu. Dnes pracovníci SOTES zásluhou pana Talíře provedli částečný sběr lupení. Bez souhlasu "odborníků na kácení stromů" nemůže část kmenů odstranit a oni lupení jistě nebudou likvidovat. Řešení uvedeného stavu se táhne již několik let. Zanesené okapy mohou způsobit přetečení vody ze střechy (zanesení vlivem malých srážek 2018) a poškození letos provedeného nátěru na zateplení 1511+1512, které hradíme z prostředků vlastníků. Děkuji za pochopení a rychlé řešení v období klidu. Nezdržujte se odpovědí, řešení bude viditelné na místě, nejde o stížnost, ale o prosbu starousedlíka v uvedeném místě od doby postavení uvedených domů.
~ Josef Horník

odpověď:
Vážený pane Horníku, děkujeme za Váš podnět. Pokud žádáte o pokácení lip v ulici Boženy Němcové, je nutné podat žádost přímo na odboru správy majetku. Poté bude Vaše žádost projednána komisí životního prostředí. Po případném doporučení ke kácení bude žádost předložena radě města a následně, pokud bude radou odsouhlaseno, rozhodne o případném kácení dřevin orgán ochrany přírody. Potom teprve bude možné přistoupit k samotnému kácení, které provádí společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o. Celý proces se samozřejmě neobejde bez prvotního terénního šetření odboru správy majetku (které bude provedeno v nejbližším možném termínu), odborného arboristy a odboru životního prostředí. Stromy ve městě zlepšují celkové mikroklima, zachytávají prach, hluk, zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví. Proto je stav dřevin v terénu nejprve pečlivě hodnocen a dokumentován. Úklid listí z komunikací a zeleně ve vlastnictví města provádí společnost SOTES vždy na podzim a jistě chápete, že není v jejich silách každý den uklidit celé město tak, aby nedocházelo k zanášení okapů, které mohou způsobit přetečení vody ze střechy na fasádu domu. Tomu lze zabránit například i preventivním opatřením jako je ochranná mřížka na žlaby.
~ S pozdravem, Ing. Alžběta Kubalíková, vedoucí oddělení majetkového, odbor správy majetku