česky Deutsch English

Výsadba nové zeleně na náměstí Budovatelů

23.7.2019

dotaz:
Dobrý den, s potěšením jsem si přečetla, že budou opraveny chodníky na novém náměstí. Dovolím si mít jeden nápad. Co takhle ke kraji chodníků, které jsou dost široké, vysadit pár stromů jako na pěší zóně. Zabránilo by to častým nájezdům dodávek na chodníky, a tím jejich poškozování. Ve městech jsou přece stromy na chodnících běžné.


~ Alena Matěchová

odpověď:
Chodníky jsou sice široké, ale zase ne tolik, aby do nich mohly být doplněny stromy. Nevejdou se sem kvůli kořenovému systému, který vyžaduje prostor. Na náměstí Budovatelů je navíc situace komplikovaná tím, že právě pod chodníky prochází řada inženýrských sítí, například vodovod. V současné době připravujeme studii podzemního parkování včetně návrhu vzhledu náměstí s ohledem na dopravu a klidové zóny. Počítáme se zelení i s vodním prvkem.


~ Jan Picka, místostarosta města