česky Deutsch English

VOLNÝ POHYB PSŮ

22.2.2019

dotaz:
Dobrý den, ráda bych upozornila na problém možnosti volného pohybu psů ve městě a prostor k tomu určených. Na prostorách určených pro volný pohyb psů nelze psa volně pustit. Neustále dochází k urážkám a křiku ostatních lidí, ať toho psa dáme na vodítko. Kde se tedy má pes vyběhat? Prostory nejsou označené, v zimě děti v těchto prostorách bobují, v létě se tam griluje, lidi leží na dekách. Přivolání městské policie a následné řešení situace, je sice řešením, městská police vyřeší, upozorní, že se jedná o prostory pro volný pohyb psů, ale druhý den je ten samý problém. Vidím řešení v označení těchto míst. Nebo nejlépe oplocení nějakého prostoru, tak jak je tomu v jiných městech.
~ Renata

odpověď:
Dobrý den, pravidla pro volný pohyb psů na veřejnosti upravuje vyhláška č. 1/2016, kterou schválilo zastupitelstvo města. V příloze vyhlášky jsou vyznačena místa, kde je volné pobíhání psů možné. I při tomto volném pobíhání musí být pes pod stálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející nebo venčící psa. Město Sokolov neuvažuje o oplocování těchto míst (jde o veřejná prostranství a tak to ani územní plán nedovoluje), ale opětovně zintenzivníme osvětu na webových stránkách města, na stránkách městské policie a v tisku. Volný pohyb psů je povolen na Areálech Zdraví a Bohemia, v ulici K. H. Borovského, na tvz. Chemičáku, nad Baníkem, v lokalitě Gstaining, na Jižním lomu, v ulicích Lipová, Mánesova za záchytným parkovištěm, Vítězná a K. H. Borovského. Veřejná prostranství zakreslená v mapách ke stažení zde: Veřejná prostranství pro volný pohyb psů (658 kB, pdf). Konkrétní znění pravidel naleznete v Obecně závazné vyhlášce (205 kB, jpg).
~ Městský úřad Sokolov