česky Deutsch English

Vodovod a kanalizace pro Hruškovou

12.4.2019

dotaz:
Vážení zastupitelé, žiji na Hruškové, kde se začínají stavět rodinné domky. Zajímalo by mě, kdy se už konečně zahájí výstavba vodovodu a kanalizace. Spodní voda stále ubývá. Pokud bude opět suché léto, jak zajistíte pro obyvatele vodu. Převážná část obyvatel je v důchodovém věku, takže chápete naše obavy. Pevně věřím, že se touto problematikou budete zabývat a dočkáme se kladného řešení.


~ Václav Frouz

odpověď:
Vážený pane Frouzi, problematikou zásobování Hruškové pitnou vodou a odvedením splaškových vod z Hruškové se zabýváme již od roku 2016. V tomto roce město Sokolov objednalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového vodovodu a kanalizace. Projekt řeší vybudování nového vodovodního řadu napojeného na současný vodovod v Sokolově a nové kanalizace, která bude rovněž napojena do stokové sítě v Sokolově. V současné době probíhá stavební řízení. Následně město zadá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Je ale třeba zdůraznit, že náklady na vybudování vodovodu a kanalizace pro Hruškovou jsou rozpočtovány na zhruba 123 milionů korun. Vzhledem k mimořádně velké náročnosti této investice proto hledá město vhodné dotační tituly, které by umožnily její financování. O realizaci této akce pak musí rozhodovat zastupitelstvo města.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí