česky Deutsch English

Úpravy chodníku na sídlišti Vítězná, v ulici Atletická

13.9.2019

dotaz:
Dobrý den, ohledně rekonstrukce parkoviště v ulici Atletická opravdu zůstane chodník v půlce uříznutý podélně a bude nový povrch položen pravě a jen na tuto polovinu? Stejně tak ten metr či dva ke vchodům nebylo možné dodělat? Rekonstrukce nebyla levná a tohle je snad špatný vtip. Nebo bude doděláno a jen něco brání položení povrchu v celé šíři chodníku najednou? Druhý dotaz míří na zeleň, která byla zničena chodci, kteří jsou v průběhu rekonstrukce nuceni používat travnaté plochy místo chodníků. Budou tyto vyspraveny tak, aby ve vnitrobloku zbylo alespoň kousek nezdevastované zeleně?


~ Jan

odpověď:
Děkujeme za upozornění a váš podnět, rada města se ztotožnila s vaším názorem, že takové řešení nebylo příliš šťastné. Proto budou chodníky upraveny celé, tedy až ke vchodům. Vyšlapaná místa na trávnících pak bude společnost SOTES postupně uvádět do původní podoby.


~ Jan Picka, místostarosta města