česky Deutsch English

Úprava zelených pásů po výkopech

9.11.2022

dotaz:
Dobrý den.
Dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím dotazem: V letošním roce došlo k výměně některých podzemních vedení inženýrských sítí. Bývalého pana místostarosty jsem se na FB dotázal, zda dojde k následné úpravě zelených pásů, to znamená ohumusování a zatravnění. Byl jsem ujištěn, že je to samozřejmost. Po cca 2 měsících od zásypu je vidět, že k následné úpravě nedošlo a zelené pásy jsou maximálně uhrabány... Zajímalo by mne, zda citovaná úprava dotčených pozemků byla položkou smlouvy o dílo, v jakém termínu měla být provedena a zda nebyla vyfakturována, aniž k plnění došlo. Nechodím "kontrolovat" město, ale min. trasa Sokolovská - B. Němcové, po které se denně pohybuji, vypadá běsně. Pro zajímavost průběžně jsem sledoval totožnou akci v Chodově v ulici U porcelánky a to byl koncert. Bezprostředně navazující výkopové práce, kladení vedení, zásyp, hutnění, zásyp ornicí, osev trávou.
Děkuji za info a přeji hezký den.

~ V. Kodýdek

odpověď:
Dobrý den, pane Kodýdku,
k Vašemu dotazu můžeme uvést následující. Výkopy jsou předány v pořádku, dle stanovených podmínek. Povolení k záboru bylo vydáno do 20.10.2022, v minulém týdnu probíhalo postupné přebírání. Kontrolou na místě jsme si ověřili, že jsou splněny všechny podmínky povolení, ba naopak, došlo k úpravám nad rámec těchto podmínek. Povrch měl být uveden do stavu, kdy neměl být terénní rozdíl mezi výkopem a okolní rovinou. Následně měla být rýha oseta travním semenem. Obě tyto podmínky byly splněny. Stavební firma zahazování výkopu upravila tak, aby jílovité podloží bylo uvnitř výkopu a odhozená svrchní zemina byla po odstranění větších kamenů vrácena zpět na povrch. Obě tvrzení, jak osetí, tak i úpravu povrchu, lze zdokladovat fotografiemi z provedené kontroly.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta