česky Deutsch English

AKTUALIZOVÁNO: ULICE U DIVADLA

4.1.2019

dotaz:
Dobrý den, i v dnešní auto době stále část obyvatel Sokolovska využívá hromadnou dopravu. Při cestě na terminál/vlakové nádraží v Sokolově však takový prostý pěší narazí na neexistenci přechodu pro chodce v ulici U Divadla - na křižovatce s ulicí Nádražní /západ - u Kooperativy/, či na křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Zároveň stav některých budov vzbuzuje v člověku dojem, že se brzy zřítí. Například Nádražní ulice č.p. 214 a 2091, ulice Svatopluka Čecha 1373, 1374 s odlomenými okapy, pod nimiž se v zimě tvoří náledí. O čistotě v této oblasti ani nemluvím. Jistě by se alespoň něco z toho dalo řešit. Děkujeme
~ Hana Pokorná

odpověď:
Vážená paní Pokorná, v současné době město neuvažuje o vyznačení přechodů pro chodce v ulicích Svatopluka Čecha, U Divadla a Nádražní. I mimo přechod pro chodce je dle zákona dovoleno přecházet vozovku a to s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel. Ve věci stavu objektů jsme předali podnět stavebnímu úřadu, neboť je nevlastní město a z tohoto důvodu také nemůžeme zasahovat do jejich údržby a oprav. O čistotu ve městě se stará společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., avšak je nutno poznamenat, že záleží na každém z nás, jaké si kolem sebe vytváříme prostředí, Sotes nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný.
~ S pozdravem Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku

Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Stavební úřad se bude zabývat uvedenými skutečnostmi z úřední povinnosti, tedy zejména prošetří otázku stavebně technického stavu objektů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví osob a zvířat a případně přistoupí k dalším opatřením.
Ing. Lucie Radková, vedoucí odboru stavebního a územního plánování, odbor stavební a územního plánování