česky Deutsch English

ÚKLID PO VÝKOPOVÝCH PRACÍCH A SVOZ ODPADU

29.1.2019

dotaz:
Dobrý den, byla jsem požádána vedením Společenství vlastníků Mánesova 1666 a 1667, abych Vám napsala ohledně nepořádku po výkopových pracích, které probíhaly začátkem prosince na pozemku sousedícím s panelovým domem Mánesova 1656-1667 a na louce u záchytného parkoviště. Výkopové práce již dávno skončily, ale firma, která je prováděla, nechala na pozemcích nepořádek - zemina, písek, trubky. Dále po výkopových pracích došlo k propadu chodníku před vchodem 1667, u stání kontejnerů na odpad a i na přilehlém pozemku. Nevím, zda zřizovatelem stavby bylo město nebo nějaká soukromá firma, ale stav okolí po těchto pracích je žalostný. Stavební úřad města má jistě nějaké možnosti vynutit si u zřizovatele stavby a firmě, která práce vykonávala, nápravu vzniklé situace. Dále naše společenství trápí neustálý nepořádek v okolí kontejnerových stání a nedostatečný svoz odpadu. Po vybudování záchytného parkoviště se mnoho občanů, kteří zde parkují, naučilo využívat kontejnery pro naše vchody k odkládání odpadu cestou k zaparkovanému autu. A také se docela často stává, že sem přijede auto jen za účelem vyhození odpadu a pak pokračuje dál ve své cestě. Kontejnery jsou neustále přeplněné a to jak na komunální odpad, tak i na tříděný odpad. Před kontejnery se pak hromadí pytle s odpadem, který je pak zvěří a větrem roztahán po okolí. Za svoz odpadu platí nájemníci okolních vchodů a nelíbí se jim, že ho často nemají kam vyhodit, protože kontejnery slouží celému sídlišti a projíždějícím řidičům. Vím, že je těžko zjistitelné, kdo zde neoprávněně odpad vyhazuje, ale současný svoz je opravdu nedostačující a není správné, aby za navýšený odvoz platili obyvatelé našeho společenství, jelikož kontejnery neslouží jen jim. Bohužel celková situace ohledně údržby pořádku v této lokalitě je otřesná. Bydlíme zde již několik let a bohužel musím konstatovat, že po vybudování parkoviště je situace úděsná, takový nepořádek zde dříve nebyl. Po okolí se neustále povalují nějaké odpadky a lahve, především po víkendu, kdy se v Klubu Coloseum pořádají diskotéky. A o stavu lesíku, který je vedle parkoviště raději ani nemluvím. Doufám, že se najde nějaké řešení, které bude vyhovovat všem, a že se konečně i my na okraji Sokolova dočkáme úklidu veřejného prostranství, jako v ostatních částech Sokolova.
~ S pozdravem Pavlína Těšínská

odpověď:
Dobrý den, společnost, která provádí výkopové práce má řádně nahlášené a povolené užívání veřejného prostranství do 31.03.2019. Podmínkou povolení je, že po dokončení výkopových prací bude veřejné prostranství řádně uklizeno, zeleň i komunikace budou uvedeny do původního stavu. Poté bude protokolárně předáno správci (SOTES) a odboru rozvoje města. K dalšímu. Pokud jde o nedostatečné kapacity kontejnerů na odpad, doporučujeme zvážit nasmlouvání většího počtu nádob, nebo jejich zamykání, po vzoru jiných SVJ. Dále, dle vyjádření společnosti SOTES probíhá úklid kolem odpadových nádob při každém vývozu odpadu. Několikrát v týdnu probíhá čištění veřejných prostranství sběrem pohozených odpadků, jako jsou papírky, lahve, kelímky apod. K tomu dochází průběžně v celém městě k pravidelnému úklidu zeleně, dle volné kapacity pracovníků. Bohužel není v možnostech společnosti SOTES zajišťovat pořádek ve městě nepřetržitě na každém místě, stejně tak jako nemůže v plné míře napravovat chování občanů, kterým je vzhled svého okolí naprosto lhostejný, nebo jej přímo způsobují.
~ Městský úřad Sokolov