česky Deutsch English

Třídění odpadu

12.5.2023

dotaz:
Chtěla jsem se zeptat proč poctivě třídíme odpad, na papír, plast a sklo. Kolikrát člověk přemýšlí, jestli obal od mléka patří do papíru či plastu a podle návodu na popelnicích ho správně zařadí. Pak vidíme jak odvážejí poctivě roztříděný odpad nákladním vozem a vysypou ho z nových velkokapacitních podzemních nádob vše na jednu korbu, takže vše na jednu hromadu...
Děkuji za odpověď

~ Nováková

odpověď:
Vážená paní Nováková,
Váš podnět jsem prověřoval u společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o. a níže zasílám vyjádření vedoucí střediska odpadů a čištění, paní Ilony Říhové. Celou záležitost se budeme snažit řešit tak, aby se již neopakovala.

Dobrý den,
Včera - 9.5.2023, byl zahájen první svoz podzemních kontejnerů a bohužel kvůli kontaminaci jednotlivých separovaných složek jsme byli opravdu nuceni sesypat vše do jednoho kontejneru (tedy v kontejneru na papír byly vyházeny pytle se směsným komunálním odpadem, atd...).
Pevně věříme, že od příštího týdne (dne 10.5.2023 byla zveřejněna aktualita se žádostí o dodržování třídění odpadu) budeme moci svážet odpad po jednotlivých komoditách tak, jako obvykle. Opravdu bych Vás tímto ráda ujistila, že dbáme na třídění odpadu a na odevzdání koncovým zařízením dle jednotlivého roztřídění - je to prioritou naší svozové společnosti a jedná se především o hlídání nákladů za poplatky na skládkách.
S pozdravem
Ilona Říhová

~ Mgr. Petr Kubis, starosta