česky Deutsch English

Stravování alergiků ve školní jídelně

12.1.2023

dotaz:
Dobrý den pane starosto,
obdobný dotaz jsem zasílala již 4.3.2021 panu Pickovi, který mi odpověděl, že informaci přeposílá kompetentní osobě.
Jiná odpověď již nepřišla.
Jelikož následně začala covidová doba, nechala jsem tuto věc k řešení, až se vše vrátí k normálu.
E-mail níže byl 21.2.2022 zaslán paní Oulehlové, bohužel bez odpovědi.

Dobrý den,
jsem matkou 8leté dcery, která je žákyní 6.ZŠ Sokolov. V říjnu 2020 ji byla diagnostikována celiakie.
Děti s touto diagnózou jsou značně omezovány, ať již se jedná o možnost, resp. nemožnost, běžného stravování ve školní jídelně se spolužáky, omezený přístup nebo dokonce nemožnost účasti na školních aktivitách, jako jsou třídní výlety, školy v přírodě apod.Představuje to i komplikace pro začleňování do kolektivu vrstevníků.
Stejně to platí, pokud jde o mimoškolní akce, jako letní tábory, soustředění se sportovním oddílem nebo zájmovým kroužkem atd.
Přestože jsou děti schopny školní docházky jako takové, stejně tak i běžného kontaktu s vrstevníky, jejich zdravotní stav je kvůli nutnosti stálého dodržování diety, významně omezuje v možnosti plného (běžného) začlenění do kolektivu.
Bylo by proto možné, dětem s touto či jinou dietou dopřát školní stravování?
Jsem si vědoma, že stravování v jednotlivých jídelnách je značně finančně náročné.
Jsou však města, kde tuto situaci mají již vyřešenou, jako například v Chebu.
Bohužel děti i dospělých lidí s alergiemi je mnoho a stále přibývají.
Budu ráda, když si najdete chvilku a tuto situaci projednáte.
S pozdravem

~ Kateřina Rosprimová

odpověď:
Vážená paní Rosprimová,
na základě Vašeho podnětu jsme provedli dotazování na mateřských a základních školách v Sokolově, abychom k tématu zajistili dostatečné podklady. Z dotazování jsme vyhodnotili, že pokud je u žáka prokázána alergie na více potravin najednou, popřípadě např. alergie na lepek, jsme i tak schopni žákům zajistit stravování ve škole, a to na základě dohody o úpravě stravování, kdy si žáci donáší vlastní stravu dle předem dohodnutých pravidel, popř. se provádí i úprava jídla v jídelně vařeného. S ohledem na to, že ostatní školy vycházejí v rámci svých možností svým žákům v dietním stravování vstříc, jsme oslovili ředitelku Základní školy Sokolov, Švabinského, aby poskytování stravování žákům s potravinovými alergiemi přehodnotila a navrhla, jak stravování alergikům umožní. Jednoznačně je však v tomto případě nejdůležitější úzká spolupráce s rodinou.
Seznámili jsme se také s případy dobré praxe ve městech, kde vytvořili jídelnu určenou pro alergiky. Tuto možnost nevylučujeme, ale v současné době ji považujeme vzhledem k minimálnímu počtu strávníků za finančně nerealizovatelnou z důvodu normovaného počtu zaměstnanců na počet strávníků a dalších faktorů.
S úctou

~ Mgr. Petr Kubis, starosta