česky Deutsch English

Stavební práce při úpravách v bytě v době víkendu

22.10.2019

dotaz:
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem. Moje 84letá maminka bydlí v paneláku na Michalu a nad ní je prováděna oprava, spíše rekonstrukce bytu, zvláště bytového jádra, a to i v neděli. V době od sedmi ráno do osmé hodiny večerní. Má město Sokolov nějaké nařízení nebo vyhlášku, aby byl dodržen klid alespoň v neděli? Děkuji


~ Zdeňka Černá

odpověď:
Město Sokolov má Obecně závaznou vyhláška č. 4/2016, o ochraně veřejného pořádku. V ní je v Čl.3 Noční klid stanovena doba nočního klidu, kterou se rozumí doba od 22:00 do 6:00. Tato doba platí pro všechny dny v týdnu. Pokud by tedy hlučná stavební činnost probíhala mimo tuto dobu, obraťte se na městskou policii. Stavebník je ovšem povinen podle příslušných předpisů dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. O zahájení prací je stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí