česky Deutsch English

Stavba stezky z areálu Bohemia na Starou Ovčárnu

4.4.2019

dotaz:
Dobrý den, měl bych několik dotazů ohledně stavby stezky z areálu Bohemia na Starou Ovčárnu. Jedná se mi především o oblast ulice Mičurinova. Zahrádkářská sezona začíná a my obyvatelé nevíme, co se bude dít a hlavně kdy. Již na podzim mi bylo slíbeno, při osobní návštěvě na úřadě, že bude projektová dokumentace zveřejněna, ale pořád jsem nikde nic neviděl. A teď k dotazům:

1. Kdy se u nás objeví geodet, aby fyzicky na místě provedl měření pozemků? Podle poslední informace to bylo provedeno pouze na počítači na elektronické katastrální mapě

2. Co máme dělat se stávajícím oplocením našich pozemků, drobnými zahradními stavbami, stromy, keři, místy na kompost apod.

3. Kdy se stavba dostane do "naší" ulice? Předpokládám, že stavba půjde postupně a ne po kusech.

4. Jak bude vyřešen úsek od Mičurinovy do Tovární ulice?

Předem děkuji za odpovědi.


~ Petr Kohoutek

odpověď:
Dobrý den, k vašim dotazům můžeme uvést následující:

1. Kdy se geodet "objeví" na pozemcích města je odvislé od termínu předání staveniště a odsouhlasení harmonogramu prací s vybraným zhotovitelem.

2. Vaše pozemky mohou zůstat i nadále oplocené, u pozemků města, které jsou v nájmu a budou dotčeny stavbou, bude stávající oplocení demontováno v nutném rozsahu a nahrazeno novým oplocením. Na pozemku jiného vlastníka se nemohou bez jeho souhlasu nacházet žádné drobné stavby, stromy, keře a místa na kompost. V opačném případě bude nájemce vyzván k jejich odstranění.

3. Kdy bude realizována větev E, to znamená v ulici Mičurinova podél severní hrany zahrad, budeme vědět po předání staveniště a odsouhlasení harmonogramu prací s vybraným zhotovitelem.

4. Větev D (ul. Tovární - ulice Mičurinova je rozdělena na tři úseky. Větev D 01 - nově navržený úsek stezky od napojení na komunikaci v ulici Tovární, podél hrany místní komunikace po odbočku do svahu směrem k Mičurinově ulici. Větev D 02 je tvořena stávajícím chodníkem ve svahu "Chemičáku" vedoucí do Mičurinovy ulice, který bude opraven a bude vyměněno zábradlí. Tento úsek bude pouze pro pěší. Větev D 03 je nově navržena podél zahrad u stávající stezky ve svahu do Mičurinovy ulice.  

Kompletní dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. ledna 2019. Dokumentace je volně ke stažení a kdokoliv do ní může nahlédnout. Stejně tak je možné do dokumentace nahlédnout na Odboru rozvoje města Městského úřadu v Sokolově.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí