česky Deutsch English

Stav komunikace procházející ulicí K. H. Borovského

23.7.2019

dotaz:
Již několik let nikdo neřeší špatný stav komunikace v ulici K. H. Borovského. Od křižovatky K. H. Borovského s ulicí Tovární až na kruhový objezd u úřadu města je její stav žalostný. Nejvíce zvlněný povrch je na křižovatce u bývalé vojenské správy. Křižovatka u soudu je také ostuda. Každá tato křižovtka by chtěla vyfrézovat na každou stranu výjezdu aspoň do vzdálenosti 50 metrů, aby byla v takovém stavu, v jakém má být. Myslím, že město by mělo tuto komunikaci již konečně řádně vyfrézovat a položit nový povrch. Oprava povrchu by byla pro všechny občany města i jeho návštěvníky velkým přínosem. Děkuji.


~ Petr Kalkuš

odpověď:
Dobrý den. Komunikace procházející ulicí K. H. Borovského není majetkem města, ale Karlovarského kraje. Veškeré opravy související s touto silnicí proto musí provádět kraj, respektive jeho organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Město Sokolov může pouze na nevyhovující stav komunikace jejího správce upozornit.


~ Renata Oulehlová, starostka města