česky Deutsch English

Situace na 2.ZŠ

5.4.2023

dotaz:
Dobry den, bohužel se nemohu zúčastnit schůzky se starostou.
Rada bych se alespoň takto zeptala kdy se bude konečně řešit situace na 2. ZŠ.
Líný učitel - facebook
Určitě to není pro nikoho novinka, jen se to stále neřeší. Dekuji, s přáním hezkého dne Markéta Vašíkova

~ Markéta Vašíkova

odpověď:
Vážená paní Vašíková,
děkuji Vám za zaslaný podnět a níže zasílám vyjádření vedoucí odboru finančního a školství Ing. Bardonové.

Vážená paní Vašíková,
Vámi odkazovanou stránku nepovažujeme za relevantní zdroj informací o dění v základní škole. K hodnocení pedagogického procesu je kompetentní a odpovědná Česká školní inspekce (ČŠI). Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v Základní škole Sokolov, Rokycanova 258, bylo provedeno v listopadu 2022, s inspekční zprávou se můžete seznámit s inspekční zprávou se můžete seznámit.
Zřizovatel školy nezasahuje do personálních, ani pedagogických otázek řízení školy, jelikož k tomu není oprávněn. Poté, co obdržíme od ČŠI výsledky šetření, které aktuálně provádí, budeme na základě relevantních podkladů dále reagovat. Do té doby bychom rádi poskytli škole prostor a klid na práci.
Ing. Barbora Bardonová, vedoucí odboru finančního a školství

~ Mgr. Petr Kubis, starosta