česky Deutsch English

Semafor u Perly

19.1.2023

dotaz:
Dobrý den, rád bych se zeptal proč v ranních hodinách - před šestou hodinou ranní jsou semafory na křižovatce u Perly jako jediné v provozu? Na mnohem větší a frekventovanější křižovatce u soudu jsou v tuto dobu vypnuté a na zmíněné křižovatce, kde tou dobou projede jedno auto za půl hodiny, musí člověk "čumět" na červenou, ačkoliv nikde žádné auto ani chodec. Popřípadě, bylo by možné nejen tuto křižovatku přeprogramovat na tzv. červený mód, kdy všude svítí červená a v případě, že se blíží auto a podmínky to dovoluji, tak se v daném směru semafor přepne na volno, i za předpokladu povolené rychlosti, což by svým způsobem přispělo i k větší bezpečnosti. Vím, že je to nejspíš otázka různých čidel a snímačů a také financí, ale myslím, že by to dopravu a průjezdnost města trochu zrychlilo. Stejně tak by se dal tento model uplatnit na křižovatce směrem k nádraží (Kraslická). Děkuji za odpověď
~ Šťastný

odpověď:
Dobrý den, pane Šťastný,
děkujeme Vám za Váš podnět k provozu viditelné části světelných signalizačních zařízení, tzv. semaforům. Vaším dotazem jsme se zabývali zevrubněji a máte pravdu, že by bylo vhodné provést aktualizaci časového provozu.
Dlouhodobé celostátní zkušenosti prokázaly, že je účelné dobu provozu světelných signalizačních zařízení stanovovat individuálně podle konkrétních poměrů na každé křižovatce nebo samostatném chodeckém přechodu. Z těchto zkušeností vycházejí i obecné zásady k době provozu světelných signalizačních zařízení, které jsou v současné době nastaveny tak, že křižovatky “U Perly“ a “U Wielandu“ se zapínají v 05:00 hod. ráno každý den. Pouze křižovatka “U soudu“ se uvádí do provozu v 6:00 hod., a to z důvodu stížností občanů bydlících v okolí na rušivý zvukový signál. Vývojem dopravy dochází samozřejmě i k vývoji časového provozu světelných signalizačních zařízení. S odborem dopravy jsme se dohodli na aktualizaci nastavení provozu světelných signalizačních zařízení tak, že v pracovní dny sjednotíme provoz od 6:00 do 22:00 hod. a o víkendech od 6:00 do 12:00 hod. Při stanovení tohoto časového pásma vycházíme z toho, že světelná signalizační zařízení nemají být v provozu v době, kdy důvod, který vedl ke zřízení světelných signalizačních zařízení, odpadá. Provoz diferencovaně omezujeme na dobu nezbytně nutnou, a to dle časového průběhu intenzity provozu a místních podmínek, a také s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
Co se týče tzv. “červeného módu“, nejde jen o přeprogramování, ale bylo by zapotřebí zakoupit úplně nový software včetně kamer apod., dále by se muselo provést povolovací řízení, ve kterém by, dle předběžných informací, bylo vydáno zamítavé stanovisko dopravní policie ČR. Zároveň by se jednalo o finančně velmi náročnou úpravu.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta