česky Deutsch English

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU

16.1.2019

dotaz:
Dobrý den, na podzim jsme vás žádali o pomoc ohledně basů z tanečního klubu v areálu městského koupaliště Sokolov, které nás neuvěřitelným způsobem sužovaly. Díky vašemu zásahu zavládl klid a za to bychom chtěli moc poděkovat. Bohužel basy vydržely ztlumené pouze do Vánoc a od té doby nás opět moří dunění a vibrace basů z tohoto tanečního klubu. Nestačí zavřít okno, tyto vibrace a dunění se nesou po panelech domů. Kdo si to na vlastní kůži nezkusil, těžko pochopí. Tyto vibrace a dunění nám způsobují nepříjemné srdeční arytmie a chvění srdce, které se nedá vůlí ovládnout. Jsme tomu vystaveni od večera až do ranních hodin. Chtěli bychom vás tedy opět požádat, abyste připomněli provozovateli, že kolem tanečního klubu se rozprostírá sídliště a z tohoto důvodu musí basy zůstat ztlumené.
~ Moc děkujeme Součkovi

odpověď:
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Celou věc jsme projednávali s vedením Sokolovské bytové. Projednáme na společné schůzce také s městskou policií a správou majetku možnosti řešení. Připravujeme další výzvu k sjednání nápravy a schůzku chystáme rovněž s podnájemníkem. Ještě můžeme oslovit některé vlastníky, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti a požádat o vyjádření. Záležitosti se intenzivně věnujeme.
~ Městský úřad Sokolov