česky Deutsch English

Rušení autobusových spojů do Sokolova

25.4.2023

dotaz:
Vážený pane starosto,
již od dob svého vysokoškolského studia s nelibostí sleduji, jak dochází k postupnému rušení autobusových spojů do Sokolova. Poslední zásahy do jízdního řádu od (nejen, ale nejvíce) společnosti Ligneta mě však poměrně výrazně komplikují dopravu do / z práce v Karlových Varech.
Takto vypadal jízdní řád od letošního ledna - https://www.ligneta.cz/…tml, už ten byl po Covidu výrazně omezen (všechny spoje, co mají "nejede od 1.1.2023 do 1.9.2023", předtím normálně jezdili). Takto vypadá nyní - https://www.ligneta.cz/…tml. Zůstal jeden spoj z K. Varů ve 13.50 a ze Sokolova ve 14.35.
Poměrně vytížená ranní linka v 6.50, která jako jediná měla zastávku ve Dvorech, kde sídlí krajské instituce, byla zrušena, což je pro mě opravdu šok. Mimo skupinku dospělých, kteří jezdí denně do práce, byla tato linka plná studentů a bylo pravidlem, že se muselo stát v uličce, protože již nebylo místo k sezení. Nedokáži si představit, že se nyní všichni vejdeme do autobusu konkurenční společnosti (která však nestaví ve Dvorech).
Informaci o tom, že Ligneta de facto zrušila autobusy do K. Varů, jsem se dověděla náhodou po týdenní dovolené. Opravdu nechodím na stránky Lignety každý den a informace o rušení spojů rozhodně nebyla vylepena na zastávkách s předstihem. Bylo město nějakým způsobem informováno o rušení spojů? Chápu, že společnosti Ligneta chybí řidiči, ale poslední dva roky dochází k omezování spojů výhradně na lince Sokolov - K. Vary. Jedná se o další hřebíček do rakve tohoto regionu. Ne všichni vlastníme automobil a ani nemůžeme, protože bychom se do města prostě nevešli...
Může se něco udělat pro zlepšení dopravní obslužnosti Sokolova?
Rovnou připojím ještě dotaz ohledně chytrých zastávek, konkrétně té v ulici Jednoty. Jak jste spokojen s touto zastávkou po její rekonstrukci?
Vzhledem k tomu, jak je zastávka poměrně vytížená a kolik tam běžně čeká lidí, jsem opravdu překvapená, že město při rekonstrukci nepřistoupilo na změnu dispozice a její rozšíření. Nejenže mi nyní připadá menší, ale je tam pouze jedna jediná lavička na kterou se vejdou dva, při dobré vůli tři lidé. Při dešti se opět neschováme. Musím říct, že mi to připadá poměrně nedomyšlené.
Předem děkuji za Vaše vyjádření.
S pozdravem

~ Kubíková

odpověď:
Vážená paní Kubíková,
děkujeme za zaslání Vašeho dotazu týkajícího se rušení autobusových spojů do Sokolova. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální dopravu byl dotaz předán Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Dle sdělení Koordinátora je linka 421702 Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří – Cheb provozována na komerční riziko dopravce a Karlovarský kraj nemůže do provozu této linky zasahovat, kromě podmínek stanovených v zákoně, které jsou součástí licence. Běžně se jedná např. o omezující podmínky z důvodu souběžné dopravy se spoji zařazenými do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje.
Na trase Karlovy Vary – Loket – Sokolov jsou v současnosti provozovány ještě linky 411440 společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. a 421304 dopravce Autodoprava Daniel Sládek s.r.o. Všechny linky na této trase jsou provozovány na komerční riziko dopravce, tzn. že dopravce si sám určuje časové polohy jednotlivých spojů, trasu spojů a jednotlivé provozní dny. Žádný objednatel tedy nemůže kromě podmínek zařazených do licence dopravu na těchto linkách jakkoliv omezovat.
Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje bude s dopravci projednávány možnosti řešení situace, a proto je třeba nyní vyčkat, jak budou jednání úspěšná.
Ohledně poskytování informace o rušení spojů je třeba se přímo obrátit na dopravce.
Je nám líto, že prozatím pro Vás nemáme příznivější zprávu.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta