česky Deutsch English

Rozpadající se ruina, kde zaparkovat, výjezd na hlavní silnici a kontejnery

5.3.2019

dotaz:
Vážená paní starostko, mám několik připomínek.
1. Bydlím v ulici Mičurinova a chodím do své garáže pod Kauflandem kolem jakési ruiny, která stojí vlevo při cestě do Těšovic. Tato ruina se viditelně rozpadá. Bohužel není ani oplocená, takže v ní přespávají bezdomovci a několikrát jsem na vlastní oči viděl, jak si tam hrají děti. Odhaduji, že do roka několik panelů spadne. Bylo by třeba s tím něco urychleně udělat, než se stane neštěstí. Protože jen kritizovat je jednoduché, navrhuji, abyste vstoupili do jednání s nějakým obchodním domem, který nám tady chybí. Je to například OBI, Baumax, Baumarkt, Bauhaus apod. Ono jezdit pro všechno do K. Varů, nebo Chebu je problematické. Kolem rozpadajícího se objektu je i dostatek místa pro parkoviště. Myslím, že by se tím ušetřili i peníze za zbourání tohoto domu, které by si jistě zajistil případný zájemce.

2. Na našem malém sídlišti v Mičurinově ulici je nedostatek parkovacích míst. Psal o tom na vašich stránkách pan Václav již dne 19. 6. 2017, že by se mohla využít parcela č. 1672/2, která patří městu. Ještě jste mu poděkovali za dobrý tip.

3. Z naší ulice je velice těžké vyjíždět na hlavní ulici K. H. Borovského. Tam, kde se stýkají pouze tři silnice kruhové objezdy jsou, například do Tesca, či na sídliště Michal. Zde se kříží pět ulic (Sokolovská, K. H. Borovského 2 x, Mičurinova 2 x) a kruhový objezd zde není. Přitom je tu jeden z největších provozů v Sokolově. Namítnete jistě, že dva „kruháče“ nelze postavit vedle sebe, Nedávno jsem byl v Liberci, kde vedle sebe jsou tři kruhové objezdy a nikomu to nevadí, ba naopak se zde zrychluje provoz.

4. Šlo by zajistit kontejnery na plechovky od piva a jiných nápojů? Všichni je vyhazují do směsného odpadu. Je to škoda takhle ničit přírodu, když by je šlo dále využít.


~ Antonín Marek

odpověď:
1. Děkujeme za podnět a pokud jde o stav tohoto objektu, jsme s pánem za jedno. Stavební úřad provádí v místě pravidelné kontrolní prohlídky a stejně tak dohlíží i Městská policie. Nutno řící, že pozemky a objekt nejsou v majetku města, ale město podniká kroky k vyřešení situace. Pokud jde o Váš návrh na vybudování obchodního centra - pozemky jsou podle územního plánu určeny pro bydlení a obchodní centrum je tedy v rozporu s platným územním plánem. Nicméně myšlenku obchodního centra nezahazujeme, děkujeme za návrh a pokud bude město majitelem pozemků, budeme se jím zabývat.

2. Bohužel pozemek č. 1672/2 nemůžeme využít na parkování, protože po něm povede nová cyklostezka, která spojí areál Bohemia s areálem zdraví. Jsme si vědomi zhoršené situace s parkováním, a to nejen v ul. Mičurinova. Vyhledáváme nová vhodná místa a vítáme i podněty z řad veřejnosti.

3. Křižovatku jsme již opakovaně řešili s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Dvě okružní křižovatky ve vzdálenosti zhruba 30 m od sebe představují na takto frekventované komunikaci spíše dopravní problém. Nevzdáváme se a hledáme řešení. Jedno z nich je například svést výjezd z ulice Mičurinova do ulice Mičurinova (od paneláků). Nicméně komunikace by musela vést po pozemku, který není v majetku města. Dalším řešením by byla místní úprava dopravního značení v ulici Mičurinova, přineslo by to ale pouze dopravní komplikace v jiné části ulice K. H. Borovského. Na dalších návrzích pracujeme. 

4. Město připravuje umístění nádob na kovy v průběhu letošního roku.


~ Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města; Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku