česky Deutsch English

Reklamace stavebních úprav na Nábřeží Petra Bezruče

28.5.2019

dotaz:
Dne 17. dubna 2019 jsem zaslal na stavební úřad reklamaci na stavební úpravy prováděné v ulici Nábřeží Petra Bezruče v roce 2018. Nic se od předání díla na konci minulého roku neřeší. Podali jsme připomínky loni, a nic. Letos rovněž bez reakce.


~ Zdeněk Povolný

odpověď:
Dobrý den, zhotovitelská firma má uloženo zahájit odstraňování některých nedostatků souvisejících se stavebními úpravami do 31. května. Pokud tak neučiní, bude město podnikat další kroky.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí