česky Deutsch English

REAKCE NA ODPOVĚD PARKOVÁNI V ULICI SLAVÍČKOVA

14.9.2018

dotaz:
Dobrý den, rád bych reagoval na článek o parkování v ulici Slavíčkova a zákaz vjezdu k objektu chráněného bydlení. Je naprosto v pořádku, když se dohlíží nad dodržováním zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí. Ale právě tato budova stoji na pozemku p. č. 1492/99, č. p. 1696, vlastnické právo Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov. Prosím o Vaše vyjádření děkuji.
~ Z. Horecký

odpověď:
Dobrý den, máte pravdu v tom, že budova Chráněného bydlení a rovněž část příjezdové komunikace a parkoviště pro zaměstnance Chráněného bydlení je na pozemku města Sokolova. Pro úplnost dodávám, že daleko větší část tohoto areálu je skutečně ve vlastnictví kraje. Pokud bych se měl vrátit k původním připomínkám, tedy zda povolit parkování uvnitř areálu, a to např. na parkovišti pro potřeby Chráněného bydlení, tak to teoreticky lze. Problémy ovšem vidím dva. Zaprvé v Chráněném bydlení bydlí také nájemníci, kteří mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu, a ti samozřejmě vlastní osobní auta. Zadruhé, pokud bychom povolili parkování např. ve večerních a nočních hodinách, umím si představit, jak často bychom museli řešit připomínky zaměstnanců tohoto zařízení, že povolenou parkovací dobu někdo z přilehlých domů nedodržel a složitě zajistit uvolnění parkoviště.
~ Bc. Jan Picka, starosta