česky Deutsch English

Reakce: Přecházení silnice v ulici Boženy Němcové

16.1.2019

dotaz:
Dobrý den, rád bych se vrátil k dotazu paní Suchyňové ze dne 29. 11. 2018. Za odbor rozvoje města se vyjadřovala paní Ing. Kateřina Klepáčková. V odpovědi je uvedeno, že stavba byla schválena dopravním inženýrem Policie ČR. Kromě rozsáhlé korespondence z doby výstavby křižovatky s pracovníky MěÚ i volenými orgány (kde mnou zpochybněné skutečnosti byly i chápány) mohu doložit, že město nevzalo variantní řešení, navržené dopravním inženýrem Policie v potaz (stanovení úpravy provozu na místní komunikaci je bohužel v kompetenci města). Budiž omluvou Ing. Klepáčkové, že v této věci v roce 2014 nefigurovala. Nevím, jak žlutý nátěr části oblouku obrubníku, ale i to "blbé zrcadlo" je problém, vázaný na Evropské fondy?!
~ Děkuji a zdravím. Vladimír Kodýdek

odpověď:
Dobrý den, s dovolením se k návrhu křižovatky nebudu vyjadřovat, máte pravdu, v té době jsem se jednání neúčastnila. K Vašemu dotazu, co má zrcadlo, popř. žlutý nátěr na chodnících společného s EU. Příjemce dotace (město) je povinen po dobu udržitelnosti projektu zachovat výstupy z projektu. Každá změna projektu musí být poskytovatelem dotace předem odsouhlasena a v případě, pokud změnou dojde k vyjmutí části projektu (zde se bavíme např. o patce pro osazení zrcadla), musí příjemce dotace poměrnou část dotace vrátit - i když se jedná jen o pár cm2. O změnu projektu ovšem můžeme požádat až ve chvíli, kdy je k ní vydáno souhlasné stanovisko jak ze strany dopravního úřadu, tak i dopravního inspektorátu. Vraťme se k původnímu dotazu - změna v namalování přechodu nebo doplnění žlutého vodorovného značení, nebude výše uvedenými úřady schválena. Žluté vodorovné značení v místě, kde se primárně nesmí parkovat ze zákona, je pokládáno za nadbytečné. Navíc v zimních měsících pod pokrývkou sněhu i zbytečné. Špatné parkování (v křižovatce, na obousměrné komunikaci, kde má zůstat 6 metrů) je věcí Policie ČR a přestupků v dopravě. Namalování přechodu – nejedná se o přechod pro chodce, nýbrž o místo pro přecházení. Hlavní rozdíl mezi klasickým přechodem a místem pro přecházení je v odpovědnosti chodce. Na takovém místě neplatí oprávnění, která má chodec ve vztahu k řidiči na přechodu pro chodce a zároveň zde neplatí i povinnosti, které má řidič vozidla vůči chodci. Taková místa jsou považována za bezpečné a to i z toho důvodu, že chodci na tomto místě dbají zvýšené opatrnosti. Umístění zrcadla konzultujeme s dopravním inspektorátem.
~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města