česky Deutsch English

Provoz venkovních zahrádek

25.4.2023

dotaz:
Dobrý den,
zajímalo by mě, odkdy mohou být venkovní zahrádky v provozu ve městě, jestli je na to určená doba ve smlouvě o pronájmu a kdo to kontroluje, případně kdo kontroluje určenou velikost k pronájmu. A ještě bych rád věděl, jakou zodpovědnost má pronajímatel, když si nechá nesložený nábytek na zahrádce venku a shromažďují se tam v noci lidé, zda je ve smlouvě zmínka, jak to má na zahrádce přes noc vypadat. A zda by mohla být tato smlouva k nahlédnutí na stránkách města.
S pozdravem

~ Smokrý

odpověď:
Dobrý den, pane Smokrý.
Smluvní vztah na pronájem pozemku pro předzahrádku je nastaven smlouvou o nájmu a pronajatá výměra pozemku je vždy určena geometrickým vytyčením a určením výměry. Ve smlouvě je stanovena zejména výměra pozemku, cena nájemného, popřípadě jiné podmínky, avšak ty jsou stanovovány individuálně dle místa, územního plánu apod. Smlouvy jsou uzavírány většinou na dobu neurčitou, tj. celoročně. Veškeré smlouvy jsou zveřejněny na stránkách města s příslušným schvalujícím usnesením rady města. Kontrolu dodržování smluvních podmínek, tedy např. výměry, provádí odbor správy majetku. Co se týče „časové“ kontroly, např. kvůli dodržování nočního klidu, je toto v kompetenci městské policie. Proto se v případě potřeby neváhejte obrátit na tísňovou linku 156-2.
Kdy nájemce tzv. otevře předzahrádku pro své zákazníky, je plně v gesci nájemce. Stejně tak i to, jestli si na předzahrádce nechá potřebné vybavení či ne. Je to majetek nájemce a ten si za něj nese plnou zodpovědnost. Povinnosti vyplývající ze smlouvy se vztahují většinou pouze k pozemku, povinnosti vztahující se k podnikatelské činnosti jsou dány jinými předpisy, ať už to jsou zákony či vyhlášky.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta