česky Deutsch English

Prostory pro venčení psů

4.4.2023

dotaz:
Vážený pane starosto,
je správné, že hřiště za Základní školou Sokolov, Křižíkova ul., je také místem pro venčení psů? Já se domnívám, že ne.
Děkuji.

~ Dana

odpověď:
Vážená paní Dano,
dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, je povoleno venčení psů na vodítku na všech veřejných prostranstvích až na výjimky (část Areálu zdraví – psí hřiště a část areálu Bohemia), kde je umožněno venčení psů i bez vodítka. Pokud ale máte na mysli oplocené dětské školní hřiště, nejedná se o veřejné prostranství a je zde tudíž venčení psů zakázáno.
Na tato hřiště město Sokolov ve spolupráci s Městkou policií Sokolov najímá správce hřišť, kteří dohlížejí na dodržování veřejného pořádku. Tito správci budou na hřištích opět od května 2023. V případě potřeby můžete volat linku Městské policie 156.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta