česky Deutsch English

Prořezání stromů I

2.6.2023

dotaz:
Dobrý den,
dne 24.2.2023 jsem vznášela dotaz ohledně prořezání stromů na parc. č. 1865/1 k.ú. Sokolov ve vlastnictví společnosti Lesy ČR. Město zažádalo o přořezávku správce lesního porostu LZ Kladská. Byla tato žádost úspěšná, či máte více informací o možnosti prořezání? Děkuji
S pozdravem

~ Staňková

odpověď:
Dobrý den, paní Staňková,
urgovali jsme u Lesů ČR, jako vlastníka pozemku a porostu, Vaši žádost na úpravu stromového porostu – prořezávku. Výrobní náměstek Ing. Michal Bolvári se omlouvá za zdržení z důvodu dlouhodobé nemoci a přislíbil provést v příštím týdnu terénní pochůzku s posouzením stavu porostů. Také přislíbil, že nás bude o výsledku informovat, čímž bychom mohli následně předat informaci o zjištěném stavu i Vám.
Omlouváme se za zdržení, které nebylo způsobeno naší vinou.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta