česky Deutsch English

Proč se město stará o hrobku rodiny právníka Schustera?

5.11.2019

dotaz:
Dobrý den. Zveřejnili jste přípravu projektové dokumentace oplocení hrobky rodiny Schuster, nacházející se v současnosti mimo areál hřbitova, hrazenou z prostředků města. Zajímá mne, jaké pohnutky k tomuto město vedou. Byla Familie Schuster rodinou nějak z pohledu města významnou, má stavba nějakou historickou hodnotu a hradí žijící potomci poplatek za hrobové místo? Dále bych doporučil zkontrolovat stav nově vysazených stromů na stezce od Hardu k Akrylu. Asi by se poskytovatelé dotace podivili...


~ Vladimír Kodýdek

odpověď:
Pohnutky, které vedou město Sokolov k tomu, aby upravilo okolí hrobky rodiny Schuster, jsou prosté. Vybudování oplocení je součástí revitalizace prostoru pod rozhlednou Hard. Hrobka významné právnické rodiny JUDr. Franze Schustera (1856 – 1939) byly v minulosti mimo jiné terčem útoků vandalů, což jistě není žádoucí. Zcela jistě jde také o pietu vůči mrtvým, hroby patří ke svědkům časů dávno minulých. Význam mají nejenom místa posledního odpočinku nadregionálně důležitých osobností, ale i hroby významných místních obyvatel. Což je určitě tato hrobka, která je vedena v památkovém katalogu Národního památkového ústavu pod číslem 1999998240. Kontakty na případné potomky rodiny Franze Schustera nejsou městu známy, za toto místo tedy poplatek nikdo nehradí. Pokud jde o stav stromů vysazených  na stezce od Hardu k Akrylu, jejich stav nám známý je. Firma, která tady výsadbu prováděla, musí zajistit po dobu tří let následnou péči a stromy, které případně uschly nebo byly poškozeny, nahradí novými.


~ Jan Picka, místostarosta města