česky Deutsch English

Proč opatření obecné povahy nerozšíříte na celý katastr?

15.3.2019

dotaz:
Dobrý den, rád bych věděl, proč opatření obecné povahy nerozšíříte na celý katastr. Je logické, že tam, kde to nebude zavedené, se již za čas bude řešit to samé. Některé obce se k tomu již odhodlaly. Děkuji


~ David Vaníček

odpověď:
Vážený pane, váš dotaz se zřejmě týká opatření obecné povahy vydaného Městským úřadem Sokolov 6. 10. 2017 pod čj. 54279/2017/OPŽÚ/LASI/7, kterým byly některé oblasti v katastrálním území Sokolov vyhlášeny oblastmi se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. „Katastrem“ pak zřejmě máte na mysli katastrální území Sokolov (území Sokolova je tvořeno několika katastrálními územími). Vydávání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, se řídí mimo jiné ustanovením § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj platí, že příslušná oblast se může vyhlásit oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů pouze v případě, že se v ní takové jevy skutečně (dlouhodobě) vyskytují. Přičemž obec, která o vydání opatření žádá, musí existenci takových jevů nejen tvrdit, ale i prokázat. O žádosti obce o vydání opatření obecné povahy vede příslušný obecní úřad v přenesené působnosti řízení, v němž posuzuje její důvodnost a splnění všech zákonný požadavků. Pokud dojde k závěru, že se v dané oblasti sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, opatření obecné povahy nevydá. Z uvedené vyplývá, že vyhlášení celého katastrálního území Sokolov oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů nezávisí jen na vůli města Sokolova, respektive Rady města Sokolova, nýbrž pro to musí existovat prokazatelné legitimní důvody.


~ Ing. Mgr. Ladislav Simet, vedoucí odboru právní a živnostenský úřad