česky Deutsch English

Proč nezačala ordinovat zubařka?

5.4.2019

dotaz:
Dne 1. 3. 2019 měla nastoupit v Sokolově zubařka MUDr. Markez a měla ordinovat v Sokolově, ul. U divadla 336. Odmítla však nastoupit a jako důvod byly údajně neshody s Městským úřadem v Sokolově, který, jak jsem se dozvěděl, jí měl "házet klacky pod nohy". Vzhledem k velmi špatné situaci na úseku zdravotnictví v Sokolově, zejména pokud se jedná o zubaře, prosím o sdělení, proč MUDr. Markez nenastoupila a zda se jedná o zavinění fyzické osoby, nebo kdo je za toto zodpovědný. Děkuji.


~ František Kammel

odpověď:
Tato informace je zcela nepravdivá. Město Sokolov prostřednictvím Sokolovské bytové připravuje ve svých objektech prostory pro ordinaci lékaře. S paní doktorkou jsme komunikovali několik měsíců a připravovali pro ni novou ordinaci. Pod dobu trvání příprav se rozhodla provozovat dočasně svou praxi v ordinaci jiného zubního lékaře právě v ulici U Divadla. Jelikož přišla z ciziny, bylo samozřejmě z její strany nutné, aby provedla řadu administrativních úkonů před započetím praxe zubního lékaře. Ani jeden z nich však nesouvisel s výkonem samostatné či přenesené působnosti Městského úřadu Sokolov, který tak neměl důvod ani možnost "házet jí klacky pod nohy".  Administrativní úkony související se zdravotnictvím totiž neřeší Městský úřad Sokolov, ale Krajský úřad Karlovarského kraje. Radnice od začátku podporuje vznik další lékařské ordinace v našem městě, paní doktorka ví, že se na nás může kdykoliv obrátit, a jsme připraveni a ochotni pomoci každému dalšímu lékaři, který by měl zájem v Sokolově pracovat.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí