česky Deutsch English

Problémy na křižovatce mezi obchodními domy

4.4.2019

dotaz:
Dobrý den, ráda bych dostala odpověď, zda se čeká na to, až se u výjezdu z parkoviště Lidlu stane velký malér. Jak je možné na tak frekventované silnici od Karlových Varů postavit proti sobě dva velké obchody a nezabezpečit výjezd? Proč se někdo ze zastupitelů nepřijde podívat na to, co zde řidiči, zvlášť v odpolední špičce, předvádí?


~ L. Fojtíková

odpověď:
Dobrý den, k této situaci se může městský úřad jen těžko vyjádřit. Oba zmiňované výjezdy jsou na komunikacích klasifikovaných jako účelové a nejsou v majetku města. U Kauflandu je to dokonce komunikace veřejně nepřístupná, u Lidlu by to bylo na diskuzi (jestli je veřejně přístupná nebo nepřístupná). Tudíž o změnu dopravního značení by museli v tomto případě žádat vlastníci těchto komunikací (Lidl, Kaufland). Vyjíždí se na silnici III/2099, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje.  Současné dopravní značení bylo takto schváleno Policií ČR a stanoveno místní úpravou. Bohužel, nemůžeme ovlivnit, jak se někteří řidiči chovají. Pokud jde o porušování pravidel silničního provozu, tady je kontrola a případné postihy v gesci Policie ČR nebo Městské policie.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí