česky Deutsch English

AKTUALIZOVÁNO: PŘIPOMÍNKA K PATNÍKŮM V UL. K. H. BOROVSKÉHO

4.1.2019

dotaz:
Přeji dobrý den, mám připomínku týkající se ul. K. H. Borovského. Mohlo by město dát podnět na KSÚS k doplnění a úpravě značení tzv. patníků v ulici K. H. Borovského? Zejména v horní části z centra ke kruhové křižovatce. Při jízdě z centra a při oslnění aut s novými světly s LED a LASER technologií, není před a na horizontu dobře viditelný kraj silnice. Zejména však za mlhy, deště a za snížené viditelnosti. Vzhledem k přibývajícím nehodám v tomto úseku, by jistě nebylo od věci prověřit, zda patníky jsou umístěny dle ČSN 73 6101. Osobně si myslím, že nikoliv. Doplnění chybějících patníků nebo jejich zvýšený počet by jistě pomohl k lepší orientaci na vozovce.
~ S pozdravem Robert Moutelík

odpověď:
Dobrý den pane Moutelíku, děkujeme za podaný podnět týkající se problematiky úseku silnice III/2099 v ulici K. H. Borovského v Sokolově. Směrové sloupky jsou vodicí bezpečnostní zařízení, která zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci hlavně v noci a za podmínek snížené viditelnosti, přispívají tak k orientaci řidičů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Užívají se zpravidla mimo obec a tam, kde nejsou jiná bezpečnostní zařízení. Ve zmiňovaném úseku se z bezpečnostních prvků nachází mimo směrových sloupků také svodidla a vodorovné dopravní značení. Pro lepší viditelnost ve večerních a nočních hodinách i obecní veřejné osvětlení. Aktuální stav rozmístění směrových sloupků hlavně v místě horizontu posoudíme a v případě potřeby i doplníme. Rovný úsek před kruhovým objezdem je dle našeho názoru dostatečně přehledný. Zvýšený výskyt dopravních nehod v tomto úseku je však spíše důsledkem nepřiměřené rychlosti řidičů, nedostatečné pozornosti při jízdě a nepřizpůsobení se klimatickým podmínkám.
~ S pozdravem, Bc. Rostislav Chramosta, správní inspektor, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje