česky Deutsch English

Přidělování městských bytů je zcela transparentní

25.3.2022

dotaz:
Po čtvrté podané žadosti o městský byt ,jsem byl obyt stím ,že je stop stav ,kvůly válce na Ukrajině ! po 3 týdnech se na strankách města opět oběvili nové nabídky bytů ,ale proč ,když skončil vámi uvedený stop stav , nepokračují původní nabýdky ? odpověď paní vedoucí odboru byla že  nic takového se nedělo a neni povina dávat jakékoliv informace a že směstskými byty si můžou nakládat jak chtejí  !!takovou aroganci jsem nečekal a že byty jsou již přiděleny soc. potřebním ! ale tyto byty přeci zařizuje jiný odbor ! takže znova musím vyplňovat neustále a okopírovat veškeré formuláře ,i když mi bylo sděleno že při opětovné podání žádosti ,není vše nutné ! při tom v karlovarském rozhlase uvedli že město sokolov má 20 volných bytů !o byty jsme žadali se svoji  družkou   ,která je z Chodova ,némá vlastní byt ,bydlí v podnájmu a k lekaři musí dojíždět do sokolova a to dost často . víte ,pani starostko ! přidělování městských se mi zdá dost podivné !!některé informa jsou že byty jsou přdělovány známím a jejich přátelum !!na podzim jsou volby do zastupitelstev a jednání vašich úředníků dost ovlivnilo názor a nejenom můj koho volit a koho nevolit !!
~ Jan Malinovský

odpověď:
Dobrý den, odpověď na Vaše dotazy si dovolím rozdělit na několik částí. Co se týká počtu Vašich žádostí o přidělení městského bytu, dovoluji si Vás opravit. Vy jste žádal pouze jednou, a to na byt 2+1 na náměstí Budovatelů 1426/6, který byl Radou města Sokolov přidělen dne 20. 10. 2021 jinému žadateli. V tomto případě bylo podáno 19 žádostí, přičemž byl vybrán zájemce jiný. V ostatních Vámi uváděných třech žádostech jste byl veden jako spolužadatel. V těchto případech byla nositelem žádostí Vámi uváděná družka, paní Ľubica Melicharová. Poprvé žádala o byt 3+1 na náměstí Budovatelů 1407/11, kde bylo podáno 21 žádostí. Druhá žádost byla podána na byt 2+1 v ulici Josefa Kajetána Tyla 1568/47, kde bylo zaevidováno 14 žádostí. V posledním, třetím případě, byla Vaší družkou podána žádost na byt o velikosti 3+1 na adrese 5. května 1428/2. V tomto případě bylo podáno 8 žádostí. Domnívám se, že sám jasně vidíte, že co do počtů žádostí o městské byty není v možnostech rady města uspokojit všechny žadatele. Dokládání příloh k žádostem bohužel nutné je, a to nejen s ohledem na jejich aktuálnost. Tato povinnost neplatí pouze v případě, že si podáváte žádosti na více bytů, které se předkládají radě města na jednom jednání. V tomto případě opravdu stačí doložit přílohy pouze jedenkrát s tím, že radě je možné předložit žádosti s přílohami najednou. Tímto krokem se úředník odboru snaží snížit Vaši administrativní zátěž. Toto však nelze aplikovat na podání žádostí v případě, že budou předkládány radě v různých termínech jednání. Vaše nepodložené napadání rady města, že jsou byty údajně přidělovány známým a jejich přátelům, hraničí s pomluvou. Byty jsou přidělovány zcela transparentně. Doufám, že tato vstřícná odpověď ovlivní pozitivně názor na práci úředníků městského úřadu.
~ Ing. Robert Klíma, vedoucí odboru správy majetku města