česky Deutsch English

Přejmenování ulic či náměstí není tak jednoduchá věc

22.8.2022

dotaz:
Dobrý den, dívám se, jakou budeme mít pěknou vozovku na Novém náměstí a napadlo mě, zda neuvažujete o oficiální změně názvu. Od šedesátých let všichni Sokolováci říkají Nové náměstí. Náměstí Budovatelů je prázdný oficiální název. Nikdo jiný než my, co zde bydlíme, to nezaznamená. Vím, že máte  na starosti důležitější věci, ale tohle by nebylo nic složitého.
~ Bc. Alena Matěchová

odpověď:
Dobrý den, ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě související s návrhem na přejmenování náměstí Budovatelů. Takto pojmenované je už řadu desetiletí a jedná se o název, který není poplatný své době a ani nevzbuzuje negativní emoce. Alespoň si na jeho pojmenování nikdo nestěžoval. Přejmenovat náměstí nebo ulici není zase tak jednoduchou záležitostí, jak se domníváte. Jsou pro to daná určitá pravidla vyplývající například ze zákona o obcích. Pokud by někdo návrh na pozměnění jména podal, musí se jím zabývat vedení města, příslušná komise a případně i rada města a zastupitelstvo. Změna názvu je pak značně administrativně náročná pro obyvatele dané části města i pro živnostníky, firmy a organizace, které zde sídlí. Lidé si musí kromě jiného vyměnit občanské průkazy a doklady k automobilům. Organizace a firmy musí provést změnu sídla a veškerých materiálů používaných při komunikaci (razítka, hlavičkové papíry apod.), což znamená finanční zátěž. Občany by pak nezbytně čekalo změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými například jsou:

-           banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr

-           dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.

-           komerční pojišťovny

-           zdravotní pojišťovny

-           ošetřující lékaři, zubaři

-           zaměstnavatelé, školy, školky

-           pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků)

-           telefonní operátoři

-           dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.

Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že změna názvu a vše, co s ní souvisí, není jednoduchým procesem. Proto se každá případná změna už používaného jména náměstí či ulice důkladně zvažuje. O změně jména sokolovského náměstí Budovatelů v současné době tedy neuvažujeme.
~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí