česky Deutsch English

Potkani v ul. Slavíčkova

5.5.2023

dotaz:
Dobrý den
Měl bych dotaz prosím. Tady na Michale na Slavíčkovce jsem zaregistroval zvyšující se počet potkanů. Dnes tu byl deratizátor a říkal že jich je hodně v kanálech. Můj dotaz zní jestli by se nemohly kanály vyčistit. Bydlím tu skoro dvacet let ale nepamatuji si že by se kanály čistily tak jako dříve. Prostě ty kanály pořádně pročistit těma fekálníma vozama.Když je špatný tlak v ovzduší tak to z nich pěkně táhne a když vám stojí blízko toho zaparkpvaný auto tak vám to v něm pěkně smrdí.
Děkuji

~ Sándor

odpověď:
Dobrý den, pane Sándore.
Váš dotaz jsem projednal s provozovatelem kanalizace, a to s firmou VODÁRNA SOKOLOVSKO, s.r.o., kde jsem získal následující informace.
Cit.:
„Kanalizace v této ulici (upřesnění: Slavíčkova ulice) vede většinou v kolektoru, zrovna tak jako ulice Švabinského a Alšova. Kolektorem nevede kanalizace pouze u domů 1697 až 1700, 1686 až 1693,1678 až 1683, 1673 až 1676 a 1668 až 1671. V těchto „odbočkách“ jsme čistili kanalizace v roce 2020. Bohužel nemůžeme čistit častěji, jelikož Sokolov a okolí je veliké a my musíme prevenci rozložit mezi ostatní. Letos by ale měla přijít opět řada na tyto lokality (dle dlouhodobého plánu).“
Co se týká deratizace, provozovatel ji provádí min. dvakrát ročně a to vždy s předností sídlištních lokalit. Letos již provedena byla, další deratizace se plánuje na podzim tohoto roku. Jsem si vědom, že se jedná o nepříjemnou situaci, a proto město Sokolov, mimo tuto deratizaci zajišťující provozovatelem kanalizace, plánuje velkou deratizaci celého města v roce 2024. Při této finančně náročné deratizaci, nejen kanalizací, bude zapotřebí koordinace s ostatními podnikateli ve městě, aby byla ošetřena co největší plocha města. Bohužel, obyvatelé často při zacházení s odpadními vodami nedodržují nejen smluvní, ale ani hygienické podmínky, a tak často do odpadů splachují i jiný odpad, včetně zbytků potravy, čímž napomáhají k výživě hladovců a tím i k jejich přemnožování. Toto však neplatí pouze o kanalizaci, kde se pasti ukládají do revizních šachet, ale také pro okolí nádob na odpadky, kde dochází k vyhazování odpadků mimo nádoby, což opět vede hlodavce běhat ve venkovních prostorách a v blízkosti popelnic a kontejnerů hledat potravu.
Tento nekonečný boj s přemnoženými hlodavci nám snad pomůže, kromě deratizace, částečně vyhrát i kvalitní třídění odpadů, která má na rozmnožování krys a potkanů také výrazný vliv.
Děkuji a jsem s pozdravem.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta