česky Deutsch English

Potkani v Sokolově

19.5.2023

dotaz:
Dobrý den, v ulici Jednoty jsem již zahlédla několik potkanů, na parkovišti v ulici Jednoty jsem dnes zahlédla i mrtvé tělo potkana. Ráda bych se zeptala, jestli by bylo možné v tomto něco podniknout? Nechystá se nějaká plošná deratizace? Děkuji.
~ Pavla

odpověď:
Dobrý den, paní Pavlo,
pokud jste spatřila potkana či víte o jejich větším výskytu v určité lokalitě, neprodleně prosím kontaktujte odbor správy majetku na tel. 354 228 264, který již učiní potřebné kroky k prověření situace a zajištění deratizace v zájmové lokalitě. Musíme Vás však také informovat, že pokud se potkani vyskytují na pozemku jež není ve vlastnictví města, je již na vlastníkovi pozemku, aby deratizaci učinil.
Snahou města Sokolov je provádění deratizačních opatření na pozemcích ve vlastnictví města, čímž se město snaží korigovat nadměrný výskyt škodlivých hlodavců na přijatelné minimum. Od dubna do května 2023 probíhají pravidelné kontroly a provádí se deratizace v okolí domů, popelnicových stání a na travnatých plochách v lokalitách, kde již z praxe je potvrzené, že je zde výskyt potkanů pravidelný. Jedná se o sídliště Vítězná - vnitroblok Spartakiádní/Sportovní, Atletická 2000, Sportovní 2022, Spartakiádní 1957, Sokolovská 1575, Závodu míru 1861, Seifertova 1834, Slovenská 1820, B. Němcové 1519 – 1520, prostranství před Komerční bankou, Husovy sady – okolo rybníků, u krmítek pro ptáky, Rooseveltova 1454, prostranství mezi kostelem a bufetem Oáza, Jelínkova 1883, Komenského 113, Kosmonautů za domem, sídliště Michal – Alšova 1741-2, 1743-4, OD Plas, Švabinského 1789, 1715-16, 1703, Křížová 150, Nádražní – lokalita v okolí bytových domů a zdemolovaných garáží. V souběhu s probíhající deratizací také probíhá velká deratizace, která je zajištěna provozovatelem kanalizace, a to firmou Vodárna Sokolovsko s.r.o. Ta provádí pokládku nástrah přímo v kanalizaci a to každého čtvrt roku. V neposlední řadě jsou povinni provádět deratizaci alespoň jedenkrát ročně všechny podnikající subjekty na území města včetně SVJ.
V příštím roce město plánuje celoplošnou deratizaci, která bude provedena na celém území města Sokolova a je určena pro všechny subjekty, které budou mít povinnost na svém pozemku/objektu deratizaci provést. Tímto krokem zajistí město redukci škodlivých hlodavců, zamezení přenosu infekčních onemocnění a zabránění vzniku ekonomicko-hospodářských škod.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta