česky Deutsch English

Pořádek a bezpečnost ve městě

23.7.2019

dotaz:
Dobrý den, paní starostko.Je možné posílit hlídky jak městské policie, tak Policie ČR na sídlišti Michal? Je to tu čím dál tím horší! Manželka a dcera už mají strach chodit v podvečerních hodinách ven. Neustále řvání po celém sídlišti, poházené plechovky, pet láhve, sáčky atd. Máme doma malé dítě a musíme v těchto vedrech zavírat okna, protože ten kravál a řvaní ho probudí. Bohužel, policie projede závratnou rychlostí a pochůzkáři už asi nechodí. Proto bych vás poprosil, jestli by byla možnost nápravy. Pokud chcete mít bezpečné město, měli by jste tomu pomoci a ne tolerovat taková, s prominutím individua, a začleňovat je bez vychování mezi slušné lidi.


~ Tomáš Smrk

odpověď:
Dobrý den. Lidé, na jejichž chování si stěžujete, nebydlí v městských domech a to, že se v Sokolově objevili, není vinou města, nýbrž takzvaných obchodníků s chudobou. Sokolov se proti tomu postavil jako první město v České republice, když vyhlásil část svého katastru jako bezdoplatkové zóny. To zamezilo dalšímu přílivu nepřizpůsobivých lidí a po vzoru Sokolova chtějí postupovat i další města v ČR. Bohužel, v tomto boji zatím zůstáváme spíše osamoceni, skupina senátorů naši iniciativu dokonce napadla u Ústavního soudu. Také současná legislativa nám příliš nenahrává a vedení města už kvůli vámi zmiňovaným problémům – řešení vyloučených lokalit, nepřizpůsobiví obyvatelé, obchodníci s chudobou – absolvovalo řadu jednání na centrální úrovni. Zatím ale stále narážíme na bariéru současné legislativy. Pokud jde o posílení hlídek státní a městské policie, je to rovněž problematické, a to s ohledem na dlouhodobý podstav v těchto složkách. Trvalou přítomnost policistů a strážníků po celém městě nejsme schopni garantovat. V některých lokalitách by se měly alespoň častěji objevovat po dobu prázdnin posílené společné hlídky strážníků a policistů. Pokud budete svědky negativního jednání, které popisujete, obracejte se prosím na městskou policii nebo Policii ČR.

 


~ Renata Oulehlová, starostka města