česky Deutsch English

Poničené parkoviště a vozovka v ul. Vrchlického

28.11.2022

dotaz:
Dobrý den,
v Sokolově, v ulici Vrchlického jsou parkoviště a vozovka už dost poničené. Na výjezdu z této ulice poblíž kontejnerů na tříděný odpad je už tak hluboký výtluk, že auta dřou o vozovku rameny náprav. Psal jsem na Messenger města, jestli by se mohla zrealizovat alespoň provizorní oprava, ale zatím mi nikdo neodpověděl a tak to zkouším zde. Před delší dobou jsem se ptal na revitalizaci této ulice, která dlouhodobě nevyhovuje jak dopravní vytíženosti, tak průjezdu IZS. Bylo mi sděleno, že se s ničím takovým v této ulici nepočítá. V zimě se zde uklízí sníh jen výjímečně zřejmě proto, že tudy sypač neprojede.
Chtěl bych tímto požádat o řešení této situace.
Děkuji

~ S pozdravem, David Kaňka

odpověď:
Vážený pane Kaňko,
děkujeme za Váš podnět, který jsme prošetřili na místě a projednali možnosti řešení.
Ve čtvrtek 10.11.2022 došlo k obhlídce ulice Vrchlického za účasti správce komunikací, tj. SOTES Sokolov spol. s r.o., kde bylo domluveno, že do konce roku 2022 dojde k opravě propadlého místa na výjezdu z ulice, které ve svém dotazu zmiňujete.
Celkovou situací v ulici Vrchlického se již nějakou dobu zabýváme. V létě letošního roku byl vysoutěžen projektant, který po konzultaci s dopravním inspektorem PČR připravil tři varianty řešení parkování v této ulici. Podmínkou dopravního inspektora PČR bylo zaslepení ulice. Rada města Sokolova na základě předložených variant uložila odboru rozvoje města provést dotazníkové šetření mezi obyvateli Vrchlického ulice. Toto zatím neproběhlo, a to z důvodu opětovného projednání navržených variant s dopravním inspektorem, jejímž smyslem bylo ponechat ulici průjezdnou. Tato schůzka proběhla 25.11.2022. Ulice by mohla dle PČR zůstat průjezdná, pokud se vyloučí parkování vozidel po pravé straně ulice.
V současné době připravujeme dotazníkové šetření a vzhledem k Vašemu zájmu si Vám dovolujeme nabídnout osobní návštěvu na odboru rozvoje města, kde by Vám byly varianty řešení představeny. Získané informace byste mohl dále předat. V případě Vašeho zájmu kontaktujte, prosím, Ing. Kateřinu Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města, na tel.: 354 228 340.
S uctivým pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta