česky Deutsch English

Pokuty za překročení povolené rychlosti v ulici Sokolovská

8.3.2019

dotaz:
V průběhu 14 měsíců minulého a předminulého roku jsem byl pětkrát pokutován za překročení dovolené rychlosti v oblasti "sokolovského Bronxu" na ulici Sokolovská. Překročení bylo vždy o 2 - 6 km/hod. Mám několik dotazů.

Proč se měří právě tam, kde prakticky nikdo nebydlí, a ne třeba před 6. či 8. ZŠ nebo ve městě?

Proč v uvedeném úseku není na například upozornění  "zpomal, rychlost  x km, či jiné upozornění?

Proč je pokuta (5oo Kč) vždy vymáhaná po šesti až sedmi měsících po přestupku! (auto je "sdíleno", nemám přehled, kdo auto řídil). Proč není přestupek zdokumentován například fotografií?
Mám nové vozidlo, tachometr ukazuje rychlost 50 km/hod. Kde je chyba? Ve vašem rychloměru?

Proč se, po vzoru K. Varů, nepřesouváte měření i do jiných lokalit v Sokolově?

Proč celá řada řidičů musí "kličkovat" Sokolovem, aby se vyhnula vašemu měření a sankcím?

Proč není řidič  vizuálně upozorněn na překročení rychlosti, jak je to v jiných obcích - Staré a Nové Sedlo a jinde?

Vím, jak odpovíte. "Dodržujte rychlost 50 km/hod.! Snažím se, ale nějak to nejde. Zkouším i rychlost 40 km/hod. Řidiči ,jedoucí za mnou se zlobí. Poraďte, co mám dělat? Neplatit pokuty - výzvy? To také nejde.... Ale mám také doporučení pro  Městskou policii. Začněte konečně "Pomáhat a chránit". A  posílejte výzvy - pokuty dříve než za 7 měsíců!


~ ing. Hubáček, emeritní učitel tance

odpověď:
Dobrý den, vezmeme to postupně, jak jste se ptal.

Měří se ve městě, kde je největší pohyb osob a kde místa byla schválena Policií České republiky.

Oba úseky jsou označeny dostatečně velikou cedulí, že zde je radar a měří se.

Výše pokuty je stanovená podle překročení rychlosti dle zákona.

Přestupek je zadokumentován a je vždy pořízena fotodokumentace, minimálně na vjezdu a výjezdu.

Nelze překročit rychlost o 2 až 6 km/hod, jak píšete. Povolená rychlost pro jízdu v obci je podle příslušné vyhlášky stanovena na 50/km v hodině.

Radary jsou pravidelně certifikovány a přezkušovány, bez platného certifikátu nefungují. Tyto radary používané pro úsekové měření rychlosti vizuálně na aktuální rychlost neupozorňují, což platí pro všechny radary tohoto druhu používané k danému účelu kdekoliv v Česku. Na to, že se řidič blíží k měřenému úseku, kde z překročení nedovolené rychlosti hrozí sankce, upozorňuje se značným předstihem příslušné svislé dopravní značení. Místo, kde jsou radary tohoto typu umístěny, musí být schváleno Policií ČR a jedná se o poměrně složité technické zařízení. Oproti tomu jednodušší radary upozorňující vizuálně na aktuální rychlost jedoucího vozidla mají jiný, především psychologický efekt a ovlivňují u řidičů dodržování a snižování rychlosti.

Proč Sokolováci musí kličkovat, to vážně nevíme, ono stačí jezdit, tak jak se má, a nepáchat přestupky překročením rychlosti.

Výzva k zaplacení určené částky se provozovateli zasílá v termínu, který je v souladu se zákonem; to, že je vozidlo „sdíleno“, je problém jeho provozovatele, jeho zákonnou povinností je zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu.

Na závěr pane učiteli, urážet umí každý a myslím si, že Městská policie Sokolov toho dělá pro občany opravdu dost proti jiným městským policiím. Je to například startování vozidel, provozování záchytného zařízení pro zvířata, tísňová tlačítka pro seniory, Senior Expres, Centrum prevence, přednášky a další akce. Takže pomáháme a chráníme, ale jinak toto je heslo Policie České republiky, nikoliv městské policie. Za to, že dostanete výzvu z Městského úřadu Sokolov, opravdu Městská policie Sokolov nemůže. Pěkný den


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí