česky Deutsch English

Pojmenování ulice, stromy a parkování automobilů

23.9.2022

dotaz:
Dobrý den, tak jsem si přečetla, jak složité je přejmenování ulic. Horší je, že na nepořádku ve věci pojmenování ulice se podílí pracovníci MěU. Už jsem vám jednou psala ve věci naší adresy. Oficiální jméno ulice je Vítězná, dva domy mají ale adresu Atletická (také náš dům). A vrchol všeho je, že odpovědné pracovnice MěU pro tuto ulici používají v dokumentech jméno Běžecká. Ptám se Vaším prostřednictvím paní Živné a Klepáčkové, kde že je ta ulice Běžecká? Týká se to opět odloženého projektu na parkovací místa v této ulici. Kromě toho, chtěla bych vidět, kolik aut může zaparkovat na parkovišti o celkové délce 5,5 m - 19 m, určitě ne. Než něco zveřejníme, tak si to důkladně zkontrolujeme. Další problém je uvedený projekt jako takový. Absolutně nedostačující počet parkovacích míst, auta tady parkují podélně po obou stranách silnice a tím dochází k zúžení i tak nevyhovující slepé ulice a vjet nebo vyjet z této ulice bývá velké dobrodružství - hlavně během školního roku. Proč nemůže být připravované parkoviště po celé délce ulice, tak jako na jiných místech ve městě? Pro upřesnění, denně tu naprosto proti předpisům parkuje cca 40 aut - ať už v profilu silnice nebo v travních plochách.

Další problém této ulice je příjezd ke škole. Sdělovali jste mi, že se tímto problémem budete zabývat - a zase nic. Přitom, pokud by byla snaha, řešení se nabízí několik.

Poslední věc - bylo by maximálně vhodné odstranit přestárlé ovocné stromy, které rostou těsně vedle silnice proti domu 2224. Z těchto stromů už zase začaly na silnici opadávat shnilé a plesnivé hrušky, rojí se tu spousta vos a sršní. Mohu poslat foto, ale lepší bude, když toto místo si prohlédnete sami. Ráda se tu s Vámi uvidím a můžeme si o tomto problematickém místě promluvit.
~ Věra Jedličková

odpověď:
Dobrý den, připomínkám, které jste uvedla, jsme věnovali pozornost a pokusíme se na ně odpovědět co nejpodrobněji. Zmiňujete nepořádek v pojmenování ulic, přitom zmiňujete zaměstnance městského úřadu paní Živnou a Klepáčkovou. Stavební odbor, kde pracuje paní Živná, nemá s pojmenováním ulic co do činění. Vedoucí odboru rozvoje města paní Klepáčková v době, kdy k pojmenování ulice došlo, na úřadu ještě nepracovala. Těžko ji tedy můžete vinit, že se podílí na nějakém nepořádku souvisejícím s názvy ulic.

Pokud jde o Vámi zmiňovanou adresu a to, že pracovnice městského úřadu používají v dokumentech jméno Běžecká, Vám můžeme sdělit toto: Jedná se o název projektu, který přiblíží lokalitu a nemá žádný vliv na stanovení názvu ulice. Stejně tak jako pracovní název Kendíkov nemá vliv na ulici Heyrovského, nebo název objektu „bývalá hygiena“ nemá vliv na využití tohoto objektu a tak dále.

Bohužel v další části Vašeho dopisu, v níž zmiňujete parkovací místa a s nimi údajně související zveřejnění (zveřejnění čeho?), není zcela jasné, na co vlastně poukazujete. Dále se v dopise zabýváte připravovaným parkovištěm. K tomu uvádíme, že musí být zajištěna šířka jednoho jízdního pruhu, která je tři metry. To znamená, že parkování je navrženo v zeleni, mimo plochy, kde by byla potřeba kácení.

Pokud jde o příjezd ke škole, není pravda, že bychom se touto záležitostí nijak nezabývali. V rozpočtu města Sokolov pro letošní rok máme vyčleněné finanční prostředky na projekt. A ještě poznámka k autům parkujícím proti předpisům. Jestliže jste takového jednání svědkem, potom se prosím obraťte na městskou policii, která je příslušná toto neprodleně řešit.

Poslední Vaší připomínkou je návrh na odstranění ovocných stromů rostoucích u silnice. Odbor správy majetku města společně se společností SOTES jejich stav prověřoval a rozsáhlé kácení není v tomto případě na místě. V úvahu přichází pouze případné úpravy některých stromů, nikoliv jejich likvidace.

Ceníme si Vašeho zájmu o dění ve městě i nabídky na setkání k lokalitě, kde žijete. Pokud Váš zájem nadále trvá, ozvěte se prosím vedoucí odboru rozvoje města ing. Kateřině Klepáčkové.
~ Vladimír Meluzín, peacovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí