česky Deutsch English

Podzemní kontejnery

29.5.2023

dotaz:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat v návaznosti na příspěvek o třídění odpadu a jeho kontaminaci. Jestli jsem to dobře pochopila jednalo se o velké podzemní kontejnery, které se vyváží jak často? jednou za měsíc? Jen by mne zajímalo, jak pracovníci SOTES přišli na to, že je obsah kontejneru kontaminován, zkoušeli jsme se do těchto kontejnerů na sídlišti Michal podívat a uvnitř opravdu nejde nic ale vůbec nic vidět. Tedy se naskytuje otázka, jak se přišlo na to, že je odpad kontaminován něčím jiným, když dovnitř nejde vidět?? Pochybuji, že se všechny kontejnery (papír, plast, sklo atd.) sváží v jeden den a jedním autem. Logicky, pokud budu vyvážet tyto velké kontejnery, tak nemůžu vyvézt všechny najednou, ale musím to rozprostřít na více částí a etap, kdy vyvezu papír, pak teprve plasty atd... Nehledě na to, že třeba na sídlišti Michal je okolí těchto kontejnerů již znečištěno, když se prostě některé věci dovnitř nevejdou a tak je jejich majitelé nechají ležet hned vedle stejně jako dříve. Moc velký smysl v tom nevidím a jen dodám, že se smícháním obsahu kontejnerů na plast a sklo jsme se všichni setkali již v minulosti. Nelze zabránit tomu, aby v takovýchto velkých kontejnerech, které se budou vyvážet pouze 1 - 2x do měsíce, nedocházelo k míchání jejich obsahu. Pořád mezi námi žijí lidé, kterým je to úplně ale úplně jedno.
Děkuji

~ Alena

odpověď:
Dobrý den paní Aleno,
nejprve k Vaší otázce ohledně četnosti vyvážení odpadů: Máte pravdu, že se kontejnery nevyváží v jeden den jedním autem. SOTES má vypracovaný plán svozů. Četnost svozů je pro každé stanoviště individuální a vypočítává se podle propočtu původního počtu kontejnerů. Konkrétně v lokalitě Michal se vyváží každé pondělí směsný odpad, v úterky papír, ve středy plasty. Sklo se bude vyvážet jedenkrát měsíčně a to v pondělky. Není tedy možné, aby pracovníci společnosti svévolně nebo z nedbalosti míchali různé druhy odpadů a vyváželi všechno najednou. Koncový odběratel by takový náklad ani nepřevzal- toleruje zhruba patnácti procentní kontaminaci odpadu.
Co se týká kontroly odpadů: S částečnou kontaminací odpadů se zaměstnanci SOTESu setkávají denně. Obsah kontejnerů proto vizuálně kontrolují. Při natažení háku a otevírání kontejnerů do nich můžou nahlédnout. Na Michalu si tak všimli pytlů s komunálním odpadem v nesprávných kontejnerech. Usoudili, že jejich množství přesahuje stanovený limit patnáct procent a kontaktovali kancelář svozu odpadu. V takovém případě přijede na místo jiné vozidlo a obsah kontejneru se vysype do směsného odpadu. Není to ani ekologické ani ekonomické (město za každý kontejner sesypaný na skládku platí poplatek za uložení), ale lepší řešení bohužel není v našich silách.
A nejedná se jen o problém Sokolova. S touto skutečností se potýkají města napříč celou republikou. Věřte ale, že cílem každé svozové společnosti je co nejméně takovýchto případů. Na třídění odpadů se klade čím dál větší důraz, ať už společenský nebo legislativní. Ve výsledku je ale na každém jednotlivci, jak se k tomu postaví.

~ Mgr. Petr Kubis, starosta