česky Deutsch English

Poděkování za údržbu komunikací a svoz odpadu

15.2.2021

dotaz:
Vážená paní starostko, chci poděkovat Vašim prostřednictvím technickým službám města Sokolov a Správě a údržbě silnic. Je to již druhý víkend, kdy náš kraj a naše město na začátku víkendu zasypala velmi vydatná nadílka sněhu. I přes problémy s nákazou, velmi nízké venkovní teploty, nemocnost zaměstnanců, se podařilo ve velmi krátké době sníh odstranit. Vše proběhlo v řádu hodin. Také je nutné vyzvednout nejen zaměstnance odpovědné za údržbu komunikací, ale i zaměstnance odpovědné za svoz odpadu. V této nelehké chvíli, mnohde i přes závěje a hromady sněhu, se podařilo veškerý odpad odvést. Všem pracovníkům velký dík. Vám, vedení města a zaměstnancům města přeji především pevné zdraví. Přeji Vám jen vše dobré.
~ Jaroslav Novotný

odpověď: