česky Deutsch English

Péče o stromy a další zeleň ve městě

13.6.2019

dotaz:
Jestli dovolíte, nelíbí se mi, jak se zachází se vzrostlými stromy a křovinami v Sokolově a okolí a také v celé republice. Zdravé stromy, které tu byly hodně desítek let, radši zlikvidujete, než aby jste se o ně s úctou postarali. A také nezapomeňte na bioklima prosím, o zeleň se má pečovat a ne ji likvidovat. Lípa je národní symbol a jak je léčivá, o tom není třeba diskutovat.


~ Pavel Novák

odpověď:
Váš dotaz je opravdu hodně obecný, nevyplývá z něj, zda máte na mysli konkrétní nešetrný zásah do zeleně. V Sokolově je věnována zeleni odpovídající péče a určitě nedochází k neplánovaným a nešetrným zásahům. Pokud jde o případné pokácení stromu, vždy pro to musí být vážný důvod. Takovým je třeba špatný stav dřeviny (kdy strom se navenek může laikovi zdát zdravý) nebo fakt, že ohrožuje majetek a zdraví lidí. Odbor správy majetku využívá při rozhodování o kácení mimo jiné služeb certifikovaného arboristy, provádí i speciální, například tahové zkoušky. Ke každému jednotlivému stromu, na který evidujeme žádost o pokácení, se vždy vyjadřuje komise životního prostředí, odbor správy majetku, odbor životního prostředí a rada města. K zásahům do zeleně někdy dochází i ve veřejném zájmu, a to při realizaci některých projektů. Vždy se ale počítá s náhradní výsadbou. Nelze opomenout ani fakt, že o pokácení  stromů žádá i nemalé množství občanů. I tyto žádosti podléhají pečlivému posouzení, jak je výše uvedeno.


~ Vladimír Meluzín, pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí