česky Deutsch English

PARKOVÁNÍ U KINA

23.1.2019

dotaz:
Dobrý den, paní starostko, chtěl bych ze zeptat, od které doby se rozdávají pokuty za parkování u kina Alfa v ulici Heyrovského 1812, i když tam není žádná značka zákazu? Bydlím tady 27 let, tchán 45 let, nikdy se pokuty tady nedávaly a jiné parkování není. Chápu, že situace s parkováním u kina a nejen tu, je žalostná. Proč tedy město na tuto skutečnost neupozorní, byť by prostřednictvím městské, či státní policie a nevydá prohlášení? Aby lidé věděli, že se na této ulici parkovat nesmí. A ne rozdat pokuty. Nejspíš, aby to vešlo ve známost? Já jako invalidní důchodce, a i tchán jako důchodce, a nejen my, ale všichni Sokolováci, co chodí do práce, přeci ve svém městě při návštěvě kina a my, co tu bydlíme, nemůžeme denně platit 500 korun za pokuty. A teď se jen modlím ,aby od toho dne, co se s tímto postihem začalo, jich nebylo více. Jelikož, jak již jsem zmínil, u kina Alfa bydlím a tudíž i každý den parkuji, stejně jako sousedé, a lidé navštěvující kino, nebo v době představení se pokuty za parkování nerozdávají? Budu Vám vděčen za odpověď a nejvíce za zřízení nápravy.
~ Děkuji, Tomáš Ambrož

odpověď:
Dobrý den, Městská policie Sokolov neeviduje v IS Agendio, že byste dostal v příkazním řízení blokovou pokutu. Tudíž s dotazem je nutno se obrátit na tu organizaci, od které jste v příkazním řízení blokovou pokutu dostal. K tomuto dále uvádím, že pokud jste převzal blokovou pokutu, souhlasil jste s projednáním přestupku v příkazním řízení na místě.
~ Pěkný den, Bc. Petr Procházka, velitel Městské policie Sokolov