česky Deutsch English

OTEVŘENÍ UZAVŘENÉ KOMUNIKACE

22.12.2018

dotaz:
Vážená paní starostko, bydlím v Sokolově, Javorové ulici 2081 na Staré Ovčárně. Mám na Vás žádost, zda by nemohla být zprovozněna ulice ležící na pozemku parcelní číslo 502/1, KU Vítkov u Sokolova? Tato ulice leží na tělese bývalé důlní vlečky. V současné době tato asfaltová komunikace je na konci uzavřena kovovým sloupem. Tento znemožňuje průjezd. Také velké balvany úmyslně položené mezi stromy znemožňují jeho objetí. Otevření této komunikace by zásadním způsobem zlepšilo dopravní situaci v tomto úseku Staré Ovčárny, jak pro obyvatele, tak pro sanitky, hasiče, popeláře i další. Hlavně však pro obyvatele ul. Javorová, pro kterou je stávající silnice "nahoru k zrcadlu" JEDINOU spojovací komunikací. Stačilo by i jednosměrné značení směrem od rodinných domků v ulici Javorová na hlavní silnici k můstku přes Lobezský potok. Několikrát se stalo, že úzká spojnice z Javorové ulice směrem vzhůru k zrcadlu byla dlouhodobě zatarasena většinou nákladním autem cosi vykládajícím či nakládajícím. Osobu s astmatickým záchvatem jsme museli vézt přes trávníky a kličkovat mezi stromy. Tyto situace sice nejsou běžné, ale čas od času se zde stávají.
~ S pozdravem a vírou v kladné vyřešení tohoto problému, PaedDr. Josef Novotný

odpověď:
Dobrý den, Váš dotaz jsme konzultovali s Dopravním inspektorátem v Sokolově a dle jejich sdělení s ohledem na BESIP nelze komunikaci z ulice Javorová připojit na komunikaci Stará Ovčárna. Úhel vzájemného křížení tří větví (213, 502/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, 4029/1 v k.ú. Sokolov) v křižovatce neodpovídá požadavkům čl. 4.4.8 ČSN 73 6102 Z1 (pozemní komunikace mají svírat pravý úhel). Nevyhovující úhel křížení pozemních komunikací vyvolává v praxi problémy s nevhodným postavením vozidel v křižovatce, které má za následek nedostatečný rozhled vozidel v křižovatce a v minulosti zde docházelo ke kolizím.
~ Pěkný den, Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města