česky Deutsch English

Oprava komunikace v ulici Jiráskova

2.11.2022

dotaz:
Dobrý den, bydlím v ulici Jiráskova a již několik let se marně snažíme alespoň o opravu naší přístupové , průjezdové silnice. Od roku 2016, kdy jsem poprvé vznesla dotaz, kdy se bude silnice opravovat, uběhlo už pár roků a silnice byla "opravena" ,tím že se udělalo pár záplat, které ale během času zase rychle zmizely . Vzhledem k tomu, že nastává období dešťů, plískanic a sněhu a bydlí zde starší obyvatelé,bylo by potřeba na zimu alespoň zase tu naší přístupovou cestu trochu opravit.
Děkuji.

~ Alena Veithová

odpověď:
Dobrý den, paní Veithová.
Děkujeme Vám za Váš podnět k opravě komunikace v ulici Jiráskova. Při místním šetření jsme došli k závěru, že by bylo vhodné provést opravu povrchu místní komunikace v celé šíři a proto bude předložena vedení města v návrhu Plánu oprav na rok 2023. Do tohoto plánu ji zařazujeme z důvodu rozsahu a finanční náročnosti opravy, kde bude zapotřebí ve spolupráci se Sokolovskou vodárenskou s.r.o. řešit také opravu stávající kanalizace.
S pozdravem

~ Mgr. Petr Kubis, starosta